Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Popis habilitačního řízení

Údaje o fakultě

Název fakulty
Ze seznamu vyberte fakultu, na které je práce obhajována (pravděpodobně se bude jednat o vaši fakultu).
Obor habilitačního řízení
Vyplňte název oboru, v rámci kterého je habilitační práce obhajována.

Údaje o habilitační komisi

Jméno předsedy habilitační komise

Vložte jméno předsedy habilitační komise. Jméno vkládejte bez titulů před i za jménem. Pokud má předseda habilitační komise více křestních jmen, vypište je jako v ukázce.

Další členové habilitační komise

Vložte postupně jména dalších členů habilitační komise. Při vyplňování jmen postupujte stejně jako v případě předsedy habilitační komise, tedy zadávejte celé jméno člena komise bez titulů před a za jménem. Po vyplnění jména klikněte na tlačítko Přidat.

Údaje o oponentech práce

Při vkládání jmen tří oponentů postupujte stejně, jako u všech ostatních polí pro jména. Po vyplnění jména klepněte na tlačítko přidat a formulář vám dané jméno vyplní do seznamu a umožní vám vyplnit další.
Předchozí stránkaPopis práce Následující stránkaNahrávání souborů