Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Knihovny fakult a součástí

Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mohou využívat služeb jednotlivých knihoven s platným průkazem studenta nebo zaměstnance UK, který slouží mimo jiné také jako průkaz uživatele knihovny. Pravidla pro externí uživatele jsou uvedena níže pro jednotlivé knihovny.

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 4, 121 08 Praha 2
(+420) 224 965 614
Pro registraci externího uživatele je nezbytný občanský průkaz. Ostatním uživatelům je vystaven průkaz nepersonalizovaný, výpůjční lhůty se řídí aktuálním výpůjčním řádem. Detaily naleznete na stránkách knihovny.
email face twitter
Ústav vědeckých informací UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84 , 150 06 Praha 5 – Motol
(+420) 224 435 842
Uživatelem knihovny se stává osoba po vyplnění přihlášky při osobní návštěvě. Přihláška je ověřena podle dokladu totožnosti. Průkaz uživatele opravňuje k využívání služeb a pobyt ve veřejných prostorách knihovny. Průkazy uživatelů vystavuje knihovna. Detaily naleznete na stránkách knihovny.
email
Středisko vědeckých informací 3. LF UK
Ruská 87, 100 00 Praha 10
(+420) 267 102 103
Uživatelem SVI se stává fyzická či právnická osoba na základě řádné registrace při osobní návštěvě po vyplnění přihlášky uživatele. Detaily naleznete ve výpůjčním řádu knihovny.
email
Knihovna CERGE-EI 
Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1
(+420) 224 005 145
Externím uživatelem se stává fyzická osoba poté, co se osobně zaregistruje. Na základě platného dokladu totožnosti je mu vydán průkaz externího uživatele knihovny.

email

Centrum pro teoretická studia
Jilská 1, 110 00 Praha 1 (vchod z Husovy 4)
(+420) 222 220 671
Detaily naleznete na stránkách knihovny.

email

Archivní a depozitní středisko UK – Ústřední knihovna
Lešetice 60, 262 31 Milín
(+420) 318 630 838

 email Petra Kašparová emailTamara Švaříčková

Knihovna ETF UK
Černá 9, P.O. Box 529, Praha 1
(+420) 221 988 603
Jako čtenářský průkaz se používá průkaz externího uživatele služeb UK, který je možné získat ve Výdejních centrech. Detaily naleznete ve výpůjčním řádu knihovny.

email skype: knihovna_etf

Ústřední knihovna UK – EDIS
Senovážné náměstí 26, 110 00 Praha 1
(Vchod je z domu č. 25/872, kde projdete vrátnicí a poté zahnete dvakrát doprava (budova R). Napravo projdete dřevěnými prosklenými dveřmi k výtahu, kterým vyjedete až do 4. patra.)
(+420) 224 227 797

emailmarcela.vasickova@eis.cuni.cz, emailmiriam.tumova@ruk.cuni.cz

Centrální a novinářská knihovna FSV UK
Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha
(+420) 222 112 240
email  face

Knihovna Institutu ekonomických studií FSV UK
Opletalova 26, 110 00 Praha 1
(+420) 222 112 331
email
Uživateli knihoven se stávají fyzické nebo právnické osoby zaregistrováním nebo po zaplacení jednorázového vstupního poplatku. Externí uživatelé předkládají občanský průkaz k ověření totožnosti. Detaily naleznete  ve výpůjčním řádu knihovny
Fakulta sociálních věd spoluzřizuje také Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

Ústřední tělovýchovná knihovna
José Martího 31, 162 52 Praha 6
(+420) 220 172 158
Externím uživatelem se stává fyzická osoba na základě předložení průkazu externího uživatele služeb UK a podepsáním prohlášení uživatele ve výpůjčním protokolu ÚTK. Detaily naleznete na stránkách knihovny.
email

Středisko vědeckých a knihovnických informací FaF HK UK
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
(+420) 495 067 420
přehled emailových kontaktů
Středisko vědeckých a knihovnických informací (SVKI) své služby poskytuje především studentům a vědeckým pracovníkům fakulty, mohou je využívat i ostatní zájemci z řad odborné veřejnosti denně od 8.00 do 16.00 hodin (pátek do 14.00), červenec—srpen od 8.00 do 14.00 hodin.
České farmaceutické muzeum Kuks
Hospitál Kuks, 544 43 Kuks
(+420) 495 067 580 (Kuks)

email

Knihovna CKK KTF UK
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
(+420) 220 181 304
Uživatelem se fyzická a právnická osoba stává registrací. Registrací uživatele se rozumí podepsání přihlášky a vystavení uživatelského průkazu. Právnické osoby jsou registrovány způsobem, o němž rozhoduje vedoucí knihovny. Detaily naleznete ve výpůjčním řádu knihovny.

email

Knihovna HTF UK
Pacovská 350/4
140 21 Praha 4 – Krč

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích
U Kříže 8, 158 10 Praha 5 – Jinonice
(+420) 251 080 255

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích je společné zařízení Centra pro otázky životního prostředí, Filozofické fakulty, Fakulty humanitních studií a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jejím externím uživatelem může být fyzická či právnická osoba po předložení průkazu externího uživatele služeb UK a po podpisu čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem. Detaily naleznete ve výpůjčním řádu knihovny.

email face twitter

Lékařská knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Dlouhá 1b, 500 01 Hradec Králové
(+420) 495 816 525
Externí uživatelé využívají služeb knihovny na základě registrace. Uživatelé musí předložit vyplněnou přihlášku, doklad totožnosti a zaplatit registrační poplatek. Detaily naleznete na stránkách knihovny.

email

Středisko vědeckých informací LF UK Plzeň
Lidická 1, 301 00 Plzeň
(+420) 377 593 140
emailpřehled emailových kontaktů
Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplnění přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření. Detaily naleznete na stránkách knihovny.

Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty UK
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
(+420) 221 913 291

email face
Fyzikální oddělení

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
(+420) 221 911 256
email
Matematické oddělení

Sokolovská 83, 180 80 Praha 8
(+420) 283 073 291
email
Informatické oddělení

Malostranské náměstí 25, 110 00 Praha 1
(+420) 221 914 297, (+420) 221 914 295
email
Půjčovna skript a učebnic

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
(+420) 221 912 626, (+420) 221 912 627

email
Pro využívání služeb knihovny je vyžadován průkaz externího uživatele služeb UK. Detaily naleznete ve výpůjčním řádu knihovny.
Na fakultě fungují také dílčí knihovny při některých akademických pracovištích.

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
(+420) 221 900 223
Dílčí knihovna:
Studovna anglického jazyka a literatury
Celetná 13, 110 00 Praha 1
(+420) 224 491 806
Externím uživatelem knihovny může být fyzická nebo právnická osoba po předložení průkazu externího uživatele služeb UK, zaregistrování do systému a po podpisu Dohody o výpůjční službě automatizovaným systémem.
email face

Knihovna PF UK
náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
(+420) 221 005 219
Uživatelem se stává fyzická osoba zaevidováním uživatele do systému. Evidence se provádí po předložení příslušného typu průkazu podle Výpůjčního řádu této knihovny, průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, popř. index), vyplněním a podepsáním přihlášky. Detaily naleznete ve výpůjčním řádu knihovny.

email face

Oddělení podpory vědy – Elektronické informační zdroje
Albertov 6, 128 43 Praha 2
(+420) 221 951 588
email  face
Biologická knihovna
Viničná 7, 128 00 Praha 2
(+420) 221 951 607
email
Knihovna filosofie a dějin přírodních věd
Viničná 7, 128 00 Praha 2
(+420) 221 951 921
email
Knihovna antropologie
Od 1. 9. 2010 je Knihovna antropologie ve své původní podobě pro veřejnost uzavřena. Její aktivní fond je přístupný v Biologické knihovně (viz výše).
Knihovna botaniky
Benátská 2, 128 00 Praha 2
(+420) 221 951 605
email
Knihovna chemie
Hlavova 8/2030, 128 43 Praha 2
(+420) 221 951 213, (+420) 221 951 214
email
Knihovna geografie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
(+420) 221 951 357
email face
Knihovna geologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
(+420) 221 951 433, (+420) 221 951 432
email
Knihovna Ústavu pro životní prostředí
Benátská 2, 128 01 Praha 2
(+420) 221 951 906
email
Externí uživatelé se s ohledem na výpůjční služby dělí na veřejnost odbornou a laickou. Jako čtenářský průkaz se používá průkaz externího uživatele služeb UK dle pravidel uvedených ve výpůjčním řádu knihoven.

Knihovna Ústavu dějin UK a Archivu UK
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
(+420) 224 491 461-2
Knihovna poskytuje prezenční výpůjčky ve studovně archivu.

emailjirina.urbanova@ruk.cuni.cz, emailmonika.berankova@ruk.cuni.cz