Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Knihovny fakult a součástí

Uživatelem služeb knihoven fakult a součástí UK se můžete stát, pokud splňujete následující podmínky:

  1. Máte vydaný platný průkaz UK.
  2. Vyplnili jste elektronickou přihlášku do knihoven UK.

Jednotně je v knihovnách UK platný Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy.

Další informace naleznete na webových stránkách knihoven.

Fakulta / součást Knihovna Webová stránka
1. lékařská fakulta Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN www
2. lékařská fakulta Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol www
3. lékařská fakulta Středisko vědeckých informací 3. LF UK www
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium CERGE-EI knihovna Jana Kmenty www
Centrum pro otázky životního prostředí Centrum pro otázky životního prostředí www
Centrum pro teoretická studia Knihovna CTS www
Evangelická teologická fakulta Knihovna ETF UK www
Fakulta humanitních studií Knihovna FHS UK www
Fakulta sociálních věd Centrum vědeckých informací www
Fakulta tělesné výchovy a sportu Ústřední tělovýchovná knihovna www
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Středisko vědeckých a knihovnických informací FaF HK UK www
Filozofická fakulta Knihovna FF UK www
Husitská teologická fakulta Knihovna HTF UK www
Katolická teologická fakulta Knihovna KTF UK www
Lékařská fakulta v Hradci Králové Lékařská knihovna LFHK UK www
Lékařská fakulta v Plzni Středisko vědeckých informací LFP UK www
Matematicko-fyzikální fakulta Knihovna MFF UK www
Pedagogická fakulta Knihovna PedF UK www
Právnická fakulta Knihovna PF UK www
Přírodovědecká fakulta Knihovny PřF UK www
Ústav dějin UK a Archiv UK Knihovna ÚDAUK www
Ústřední knihovna Archivní a depozitní středisko Lešetice www