Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Knihovny fakult a součástí

Uživatelem služeb knihoven fakult a součástí UK se můžete stát, pokud splňujete následující podmínky:

  1. Máte vydaný platný průkaz UK.
  2. Vyplnili jste elektronickou přihlášku do knihoven UK.

Jednotně je v knihovnách UK platný Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy.

Další informace naleznete na webových stránkách knihoven.

1. lékařská fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN
knihovna@lf1.cuni.cz
hotovost, kartou na místě, bankovní převod
v budově
2. lékařská fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol
vypujcky.uvi@lfmotol.cuni.cz
hotovost, bankovní převod
ne
3. lékařská fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Středisko vědeckých informací 3. LF UK
knihovna@lf3.cuni.cz
hotovost, kartou na místě
v budově, vedle vchodu do knihovny, dostupné v době otevření budovy
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
CERGE-EI knihovna Jana Kmenty
library@cerge-ei.cz
hotovost
v budově před vstupem do knihovny – je přístupný 7 dní v týdnu 6:00-22:00
Centrum pro otázky životního prostředí
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Centrum pro otázky životního prostředí
knihovna@czp.cuni.cz
hotovost
ne
Centrum pro teoretická studia
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna CTS
makovsky@cts.cuni.cz
hotovost
ne
Evangelická teologická fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna ETF UK
library@etf.cuni.cz
hotovost, bankovní převod
naproti vrátnici, přístupný v budově 24 hodin denně
Fakulta humanitních studií
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna FHS UK
knihovna@fhs.cuni.cz
hotovost, kartou na místě, bankovní převod
v budově – u pultu ostrahy
Fakulta sociálních věd
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:


Bibliobox:
Centrum vědeckých informací
knihovna@fsv.cuni.cz
Hollar: hotovost, kartou na místě, bankovní převod
Jinonice: hotovost, kartou na místě, bankovní převod
Opletalova: hotovost, bankovní převod
v Opletalově je v budově, v Jinonicích volně přístupný
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna FTVS UK
knihovna@ftvs.cuni.cz
hotovost
v budově, naproti knihovně
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Středisko vědeckých a knihovnických informací FaF HK UK
svki@faf.cuni.cz
hotovost, kartou na místě, bankovní převod
ne
Filozofická fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna FF UK
knihovna@ff.cuni.cz
hotovost, kartou na místě, bankovní převod
v budovách (nám. Jana Palacha 2, Celetná 20, Hybernská 3), přístupné, když je otevřená budova
Husitská teologická fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna HTF UK
knihovna@htf.cuni.cz
hotovost
ne
Katolická teologická fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna KTF UK
knihovna@ktf.cuni.cz
hotovost
v budově v 1.patře naproti studijnímu oddělení, přístupné od 6 do 21 hodin
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Lékařská knihovna LFHK UK
knihovna@lfhk.cuni.cz
hotovost, kartou na místě, bankovní převod
v budově
Lékařská fakulta v Plzni
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Středisko vědeckých informací LFP UK
knihovna.upominky@lfp.cuni.cz
hotovost
v budově, přístup pomocí ISIC
Matematicko-fyzikální fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna MFF UK
knihovna@matfyz.cuni.cz
hotovost, bankovní převod
4 návratové boxy v budovách MFF (Ke Karlovu 3, V Holešovičkách 747/2 – budova IMPAKT, Sokolovská 83 a Malostranské náměstí 25). Návratové boxy jsou dostupné dle provozní doby budov, což jsou všední dny zpravidla 7:00 – 20:00. Aktuální informace o budovách a jejich provozu viz https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/budovy-a-arealy
Pedagogická fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:

Bibliobox:
Knihovna PedF UK
knihovna@pedf.cuni.cz
Celetná: hotovost, kartou na místě, bankovní převod
Rettigova: hotovost, kartou na místě, bankovní převod
v Rettigově i Celetné umístěny uvnitř budov
Právnická fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna PF UK
knihovna@prf.cuni.cz
hotovost, kartou na místě, bankovní převod
v budově za hlavními vstupními dveřmi do budovy Právnické fakulty a jsou určeny k vracení knih v době, kdy je knihovna uzavřena. V případě, že jsou dveře uzamčeny, je možno zazvonit na vrátného nebo dveře otevřít přiložením karty.
Přírodovědecká fakulta
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna biologie
knihbio@natur.cuni.cz
hotovost, bankovní převod
ne
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna geografie
knihgeog@natur.cuni.cz
hotovost, bankovní převod
v budově před vstupem do knihovny
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna geologie
knihgeol@natur.cuni.cz
hotovost, bankovní převod
před vchodem do knihovny
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna chemie
E-mail: knihovna.chemie@natur.cuni.cz
hotovost, bankovní převod
před vchodem do knihovny
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna Ústavu životního prostředí
knihuzp@natur.cuni.cz
hotovost
ne
Ústav dějin UK a Archiv UK
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Knihovna ÚDAUK
knihovna.udauk@ruk.cuni.cz
hotovost
ne
Ústřední knihovna
Knihovna:
E-mail:
Úhrada poplatků:
Bibliobox:
Archivní a depozitní středisko Lešetice
mvs.lesetice@ruk.cuni.cz
hotovost
ne