Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Knihovny fakult a součástí

Uživatelem služeb knihoven fakult a součástí UK se můžete stát, pokud splňujete následující podmínky:

  1. Máte vydaný platný průkaz UK.
  2. Vyplnili jste elektronickou přihlášku do knihoven UK.

Jednotně je v knihovnách UK platný Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy.

Další informace naleznete na webových stránkách knihoven.

Fakulta / součást Knihovna Webová stránka
1. lékařská fakulta Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN www
2. lékařská fakulta Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol www
3. lékařská fakulta Středisko vědeckých informací 3. LF UK www
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium CERGE-EI knihovna Jana Kmenty www
Centrum pro otázky životního prostředí Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích – Knihovna uzavřena kvůli stěhování www
Centrum pro teoretická studia Knihovna CTS www
Evangelická teologická fakulta Knihovna ETF UK www
Fakulta humanitních studií Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích – Knihovna uzavřena kvůli stěhování www
Fakulta sociálních věd

Centrum vědeckých informací

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích – Knihovna uzavřena kvůli stěhování

www

www

Fakulta tělesné výchovy a sportu Ústřední tělovýchovná knihovna www
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Středisko vědeckých a knihovnických informací FaF HK UK www
Filozofická fakulta

Knihovna FF UK

www

Husitská teologická fakulta Knihovna HTF UK www
Katolická teologická fakulta Knihovna KTF UK www
Lékařská fakulta v Hradci Králové Lékařská knihovna LFHK UK www
Lékařská fakulta v Plzni Středisko vědeckých informací LFP UK www
Matematicko-fyzikální fakulta Knihovna MFF UK www
Pedagogická fakulta Knihovna PedF UK www
Právnická fakulta Knihovna PF UK www
Přírodovědecká fakulta Knihovny PřF UK www
Ústav dějin UK a Archiv UK Knihovna ÚDAUK www
Ústřední knihovna

Archivní a depozitní středisko Lešetice

Evropské dokumentační a informační středisko

www

www