Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Knihovny fakult a součástí

Uživatelem služeb knihoven fakult a součástí UK se můžete stát, pokud splňujete následující podmínky:

  1. Máte vydaný platný průkaz UK.
  2. Vyplnili jste elektronickou přihlášku do knihoven UK.

Jednotně je v knihovnách UK platný Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy.

Další informace naleznete na webových stránkách knihoven.

Fakulta / součást Knihovna Web E-mail
1. lékařská fakulta Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN www e-mail
2. lékařská fakulta Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol www e-mail
3. lékařská fakulta Středisko vědeckých informací 3. LF UK www e-mail
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium CERGE-EI knihovna Jana Kmenty www e-mail
Centrum pro otázky životního prostředí Centrum pro otázky životního prostředí www e-mail
Centrum pro teoretická studia Knihovna CTS www e-mail
Evangelická teologická fakulta Knihovna ETF UK www e-mail
Fakulta humanitních studií Knihovna FHS UK www e-mail
Fakulta sociálních věd Centrum vědeckých informací www e-mail
Fakulta tělesné výchovy a sportu Ústřední tělovýchovná knihovna www e-mail
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Středisko vědeckých a knihovnických informací FaF HK UK www e-mail
Filozofická fakulta Knihovna FF UK www e-mail
Husitská teologická fakulta Knihovna HTF UK www e-mail
Katolická teologická fakulta Knihovna KTF UK www e-mail
Lékařská fakulta v Hradci Králové Lékařská knihovna LFHK UK www e-mail
Lékařská fakulta v Plzni Středisko vědeckých informací LFP UK www e-mail
Matematicko-fyzikální fakulta Knihovna MFF UK www e-mail
Pedagogická fakulta Knihovna PedF UK www e-mail
Právnická fakulta Knihovna PF UK www e-mail
Přírodovědecká fakulta Knihovny PřF UK
Knihovna biologie
Knihovna chemie
Geografická knihovna
Knihovna geologie
Knihovna Ústavu životního prostředí
www
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
Ústav dějin UK a Archiv UK Knihovna ÚDAUK www e-mail
Ústřední knihovna Archivní a depozitní středisko Lešetice www e-mail