Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Vzdělávání

Ústřední knihovna UK pořádá různé vzdělávací akce, které jsou blíže specifikovány v jednotlivých sekcích.


Celoživotní vzdělávání

Aktuální nabídku odborných či popularizačních přednášek, praktických workshopů či seminářů Ústřední knihovny pro zaměstnance a studenty UK naleznete ve Vzdělávacím portálu Univerzity Karlovy.


Erasmus+

Erasmus+ Staff Mobility for Training (information for incoming participants of the Staff Training Week; informace pro přijíždějící účastníky na Staff Training Week)

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit výjezdy, které se realizují na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci. Tento program umožňuje mobilitu zaměstnancům Univerzity Karlovy za účelem školení v zahraničí (Staff Training).


Okénko pro komerční sféru

Také někdy váháte, jedná-li se o komerční sdělení nebo nezávislou přednášku?

Naším cílem je poskytovat nejlepší informační servis, a proto Vám předkládáme přednášky či worshopy pro podporu publikování ve vědě, vyhledávání odborných informací, práci s EIZ apod. transparentně provedené komerčními subjekty pro rozšíření akademických obzorů v tomto poli.

Více informací >>


Univerzita třetího věku

Ústřední knihovna UK nabízí kurzy pro širokou veřejnost v rámci tzv. Univerzity třetího věku.

Více informací >>