Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Elektronická přihláška k využívání služeb knihoven UK

Využívat služby knihoven UK mohou studující a pracující na UK (s pracovně-právním vztahem) a veřejnost (držitelé průkazu externího uživatelé služeb nebo průkazu člena Klubu Alumni). Pokud nemáte jeden z průkazů UK, je možné ho získat v UK Pointu – Informačním, poradenském a sociálním centru. Jakmile máte k dispozici průkaz UK, můžete se zaregistrovat do knihoven UK vyplněním elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Vyplněním přihlášky dáváte souhlas s dodržováním Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy (viz Dokumenty) a s poskytnutím osobních údajů. Před vyplněním elektronické přihlášky budete vyzváni k přihlášení přes Centrální autentizační službu UK (k přihlášení je potřeba znát své číslo osoby a mít platné heslo). Po přihlášení přes CAS se Vám zobrazí Vaše aktuální osobní údaje. Pokud Vaše kontaktní údaje nejsou aktuální, je nutné je před udělením souhlasu změnit v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje > Kontakty). Pro změnu trvalé adresy, je nutné navštívit studijní/personální odd. Vaší fakulty.

Uživatelé s Průkazem externího uživatele UK

Prostřednictvím elektronické přihlášky se mohou registrovat jak interní uživatelé UK (studenti a zaměstnanci), tak i uživatelé z řad veřejnosti, pokud si vyzvedli průkaz externího uživatele UK v některém z výdejních center. Upozorňujeme, že externí uživatelé mají přístupný pouze omezený počet elektronických zdrojů, více informací najdete na Portálu elektronických zdrojů.

Nelze udělit souhlas? Postupujte následovně

Pokud chybí adresa

Pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy: adresu je nutné změnit v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje > Kontakty). Pro změnu trvalé adresy, je nutné navštívit studijní/personální oddělení Vaší fakulty.

Pro externí uživatele: pro doplnění adresy se obracejte prosím na správce knihovního systému na e-mail admin-alma@cuni.cz, příp. na tel. 224 491 291, 224 491 572, 224 491 835.

Pokud chybí e-mail

Pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy: e-mail je nutné přidat v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje > Kontakty).

Pro externí uživatele: pro doplnění e-mailu se obracejte prosím na správce knihovního systému na e-mail admin-alma@cuni.cz, příp. na tel. 224 491 291, 224 491 572, 224 491 835.

Pokud chybí vztah

Pokud chybí vztah, znamená to, že v danou chvíli nemáte žádný vztah k UK, i když v minulosti jste nějaký mít mohli (student, zaměstnanec, DPP). Je potřeba zajít do výdejního centra pro průkaz externího uživatele služeb nebo průkaz člena Klubu Alumni. Poté získáte vztah externího uživatele a budete moci odeslat e-přihlášku.

Pokud chybí průkaz

Pro využívání knihoven UK je nutné si vyzvednout průkaz uživatele UK v některém z výdejních center.


V případě jakýchkoliv problémů a nejasností, prosím kontaktujte správce (admin-alma@cuni.cz).