Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Vzdálený přístup a institucionální přihlášení

Pro vzdálený přístup (mimo síť Univerzity Karlovy) do e-zdrojů jsou na UK využívány tyto dvě technologie – EZproxy a Shibboleth (institucionální přihlášení).

Co je to EZproxy a k čemu slouží?

EZproxy se využívá u zdrojů s omezeným přístupem, které podporují ověřování uživatele pomocí IP adresy. Uživatel se kliknutím na odkaz např. z Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ) přihlásí k EZproxy serveru UK pomocí svých CAS údajů a ten po vyhodnocení, jestli má mít uživatel ke zdroji přístup, odešle příslušné údaje do zdroje, který poté uživatele pustí ke svému obsahu.

K vybraným e-zdrojům mají přístup také externí registrovní uživatelé

Co je to Shibboleth a k čemu slouží?

logo Shibboleth

Shibboleth poskytuje službu Single Sign-On (jednotné přihlášení), což umožňuje přihlásit se pomocí jedné identity do různých systémů provozovaných federacemi různých organizací nebo institucí (v ČR zajišťuje eduID.cz).

Uživatel se kliknutím na odkaz např. z PEZu (zdroje, které podporují Shibboleth, jsou na PEZ označeny ikonou Shibboleth.Ikona Shibboleth) přihlásí k CAS, která vyhodnotí, jestli má mít uživatel ke zdroji přístup, odešle příslušné údaje do zdroje, který poté uživatele přihlásí a pustí ke svému obsahu.

Alternativně se uživatel může přihlásit přímo v rozhraní zdroje, zpravidla kliknutím na možnost ‚Institutional login‘, kde si vybere v menu přímo instituci (Univerzita Karlova/Charles University), nebo případně u některých zdrojů a služeb nejdříve region/skupinu – eduID.cz (Czech academic identify federation) a poté až konkrétní instituci.

Shibboleth přihlášení je na Univerzitě Karlově využíváno i pro některá personalizovaná nastavení a další služby, nikoliv pouze pro vzdálený přístup do e-zdrojů. 


EZproxy i institucionální přihlášení (Shibboleth) využívají Centrální autentizační službu UK (CAS) – přihlašujte se univerzitním osobním číslem (je vytištěno na průkazu UK pod fotografií) nebo přiděleným přihlašovacím jménem a Vámi nastaveným heslem (dejte pozor na jazykové nastavení klávesnice).

Pokud přihlášení nefunguje, kontaktujte nás.