Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Vzdálený přístup a institucionální přihlášení

Pro vzdálený přístup (mimo síť Univerzity Karlovy) jsou na UK využívány tyto dvě technologie – EZproxy a Shibboleth (institucionální přihlášení).

EZproxy

EZproxy zajištuje přístup ke všem elektronickým on-line zdrojům pro studenty, zaměstnance včetně DPP, stážisty, hostující profesory CERGE a CTS, zaměstnance NHÚ, sponzory CERGE z ČNB, jiné externí spolupracovníky, rigorózní studenty, studenty CŽV, emeritní profesory, studenty s přerušeným studiem. K vybraným e-zdrojům mají přístup také externí registrovní uživatelé. Prostřednictím EZproxy lze pracovat s informačními zdroji jak z počítačů na UK, tak i mimo univerzitní síť. EZproxy je provozována jako jedna z knihovních aplikací Informačního systému Univerzity Karlovy a pro autentikaci uživatelů využívá Shibboleth. Přístup k elektonickým zdrojům prostřednictvím EZproxy je integrován do Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ).

Shibboleth

logo ShibbolethU většiny elektronických informační zdrojů je také nastaveno institucionální přihlášení založené převážně na technologii Shibboleth. Institucionální přihlášení umožňuje rovněž práci s elektronickými informačními zdroji odkudkoli. Navíc u řady zdrojů je využíván účet z Univerzity Karlovy pro osobní, personalizované nastavení a služby.  Zdroje, které podporují Shibboleth, jsou na PEZ označeny ikonou Shibboleth.Ikona Shibboleth

Pro využívání elektronických zdrojů prostřednictvím vzdáleného přístupu není nutné provádět žádná speciální nastavení ani využívat jiných prostředků pro vzdálený přístup.

Je možné, že před přihlášením bude vyžadováno určení některých dalších údajů, které jsou nutné pro správnou identifikaci uživatele. Pro Univerzitu Karlovu platí následující:

Region (group): eduID.cz (Czech academic identity federation)
Institution: Univerzita Karlova (Charles University)


EZproxy i institucionální přihlášení (Shibboleth) využívají Centrální autentizační službu UK (CAS) – přihlašujte se univerzitním osobním číslem a Vámi nastaveným heslem.

Nedaří se Vám přihlásit? Důvodů, proč se Vám nedaří přihlášení, může být více:

Důvod Postup
Musíte znát své univerzitní číslo a heslo. Vyzkoušejte přihlášení a návody na stránce Centrální autentizační služby UK (CAS).
Přihlašujete se ke zdroji, který na UK není předplácen. Zda je určitý e-zdroj předplácen, zjistíte jednoduše na Portálu elektronických zdrojů (PEZ).
Některá ze služeb zaznamenala výpadek. Kontaktujte nás pomocí formuláře.
Některé zdroje jsou přístupné pouze v knihovně (např. Anopress, Infobanka ČTK aj.). Vzdálený přístup k těmto zdrojům není možný. Dostavte se osobně do knihovny, která zdroj nabízí (viz informace na PEZ).

Pokud i nadále přihlášení nefunguje, kontaktujte nás.