Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Vzdálený přístup a institucionální přihlášení

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘECHODU NA NOVÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ

EZproxy zajištuje přístup ke všem elektronickým on-line zdrojům pro studenty, zaměstnance včetně DPP, stážisty, hostující profesory CERGE a CTS, zaměstnance NHÚ, sponzory CERGE z ČNB, jiné externí spolupracovníky, rigorózní studenty, studenty CŽV, emeritní profesory, studenty s přerušeným studiem. K vybraným el. zdrojům mají přístup externí registrovní uživatelé. Prostřednictím EZproxy lze pracovat s informačními zdroji jak z počítačů na UK tak i mimo UK. EZproxy je provozována jako jedna z knihovních aplikací Informačního systému Univerzity Karlovy v Praze a pro autentikaci uživatelů využívá Shibboleth. Přístup k elektonickým zdrojům prostřednictvím EZproxy je integrován do Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy.

U většiny elektronických informační zdrojů je také nastaveno institucionální přihlášení založené převážně na techlologii Shibboleth. Institucionální přihlášení umožňuje rovněž práci s elektronickými informačními zdroji odkudkoli. Navíc u řady zdrojů je využíván účet z Univerzity Karlovy v Praze pro osobní, personalizované nastavení a služby.

EZproxy i institucionální přihlášení využívají Univerzitní Centrální autentizační službu – přihlašujte se univerzitním osobním číslem a Vámi nastaveným heslem. Nedaří se Vám přihlásit? Nahlédněte na stránku s nápovědou, případně nás kontaktujte.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘECHODU NA NOVÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přehled funkčních webů a EIZ (poslední aktualizace 6.12.2016 10.30)

 • EDS (UKAŽ)
 • Portál PEZ
 • ALEPH (CKIS UK)
 • Repozitář Digitool
 • Metavyhledávač Metalib
 • EZproxy
 • Web UK (www.cuni.cz)
 • Web ÚKUK
 • EIZ:
  • Annual Reviews
  • BioOne
  • Brill Online
  • BMJ Journals
  • Cambridge University Press
  • CitacePRO (úspěšná reklamace)
  • ebrary
  • EBSCOhost
  • Elsevier eLibrary (pouze 2.LF) – úspěšná reklamace
  • Emerald Insight
  • eReading
  • HeinOnline
  • IEEE Xplore
  • IOP Science
  • JSTOR
  • ProQuest
  • Max Planck Encyclopedia of Public International Law Online
  • Oxford English Dictionary Online
  • Oxford Medicine
  • Sage Journals
  • ScienceDirect
  • Scopus
  • Taylor and Francis
  • Web of Science (JCR, WoK)
  • Wiley (změněn WAYFless link, záznam PEZ aktualizován)

Přehled webů a EIZ s nefunkčním přihlášením (zahrnuty i zdroje používající původní server až do otestování s novým přihlášením)

 • ACM Digital Library
  • analyzujeme stav (chová se nestandardně v různých prohlížečích)
 • Nature Publishing
 • Ovid
  • WAYFless link reklamován a aktualizovaný umístěn na PEZ. Řešíme WAYFless linky na dílčí báze.
 • Oxford Journals
  • reklamováno nastavení u OUP
 • SpringerLink
  • používá původní server, přihlašování PROZATÍM funguje, reklamováno, urgováno u SUWECO
 • Synthesis Lecture on Artificial Intelligence and Machine Learning (Morgan Claypool)
 • Web of Knowledge – JCR – reklamujeme nefunkční přístup, ostatní části jsou dostupné přes Shibboleth. JCR dostupné přes EZproxy