Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Nastavení hlavní role k Univerzitě Karlově

Z důvodu neúplné implementace Shibboleth na straně některých poskytovatelů služeb (zdrojů) není možné používat tzv. vícenásobné role (afiliace), např. v případě souběhu studia na více fakultách či zaměstnaneckém poměru v souběhu se studiem. Proto musí uživatel vybrat svoji hlavní roli, která bude zaslána poskytovateli služeb. Nastavení lze kdykoli měnit, aktivní je po opětovném přihlášení ke zdroji. Nastavení provedete na serveru CAS UK – URL je https://ldap.cuni.cz. Následně postupujte podle obrázků.