Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Externí uživatelé EIZ

Přehled e-zdrojů dostupných vzdáleně pro externí uživatele, včetně členů Klubu Alumni, je dostupný na Portálu elektronických infromačních zdrojů UK (PEZ).

Nabídku e-zdrojů na UK dále doplňují zdroje dostupné registrovaným uživatelům knihoven UK v dalších odborných veřejných knihovnách. Pro současné vyhledávání s prolinkováním na plné texty dostupné v několika knihovnách je možné použít např. Google Scholar.