Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Externí registrovaní čtenáři

Přehled el. zdrojů  plně dostupných také pro externí registrované čtenáře včetně členů Klubu Alumni je uvedený na PEZ.

Nabídku el. zdrojů na UK vhodně doplňují el. zdroje dostupné registrovaným čtenářům v Národní knihovně, Národní technické knihovně, Národní lékařské knihovně, Knihovně Akademie věd ČR a ve čtrnácti krajských knihovnách. Pro současné vyhledávání s prolinkováním na plné texty dostupné v několika knihovnách je možné použít Google Scholar.