Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Podpora EIZ

Ústřední knihovna zpřístupňuje pro celou Univerzitu Karlovu nebo jednotlivé fakulty desítky elektronických informačních zdrojů (zkráceně e-zdroje nebo EIZ) pro vědu, výzkum a vzdělávání.

Kontaktní e-mail pro agendu elektronických informačních zdrojů: admin-eiz@cuni.cz.

Podpora EIZ poskytovaná Ústřední knihovnou ostatním knihovnám UK:

  • evidence všech EIZ na UK,
  • podpora PEZ,
  • podpora Shibboleth,
  • podpora EZproxy,
  • podpora centrálního vyhledávače UKAŽ,
  • podpora v komunikaci s dodavateli EIZ – zjišťování licenčních podmínek, seznamy titulů apod.,
  • celouniverzitní statistické výstupy využívanosti EIZ,
  • zajišťování zkušebních přístupů (trialů),
  • analýzy pokrytí, překryvů EIZ.

Univerzita Karlova je součástí projektu CzechELib, v rámci něhož čerpá dotaci na zpřístupnění řady EIZ. Administrátorem za UK je Ústřední knihovna.