Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Souhlas s předáním informací

Nová verze Centrální autentizační služby UK přináší funkci souhlasu s předáním informací které mohou být považovány za osobní údaje uživatele. Po přihlášení pomocí přihlašovacího jména (osobního čísla) a hesla je zobrazena obrazovka „Souhlas s předáním informací“.

souhlas1

Popis poskytovatele služby

V rámečku popisujícím službu, ke které se uživatel připojuje, jsou zobrazeny podrobnosti o poskytovateli cílové služby (název, logo, odkaz a popis). Tyto informace nejsou předávány vždy a mohou částečně nebo úplně chybět.

screen-shot-2016-12-05-at-15-37-36-pm-copy

Volba nakládání s osobními údaji

V další sekci je po uživateli požadována zpětná vazba spočívající ve výběru z jedné z následujících možností:

  • při příštím přihlášení se znovu zeptat – pro toto jednotlivé přihlášení dojde k předání požadovaných informací a při dalším přihlášení bude výzva k souhlasu s předáním zobrazena znovu
  • opakovat dotaz, pokud se informace změní – předávané údaje se mohou měnit (např. příjmení, status studenta / zaměstnance, e-mailová adresa aj.). Pro toto přihlášení dojde k předání požadovaných informací a výzva již nebude zobrazována až do okamžiku, kdy se aspoň jeden z údajů změní
  • znovu se již neptat – veškeré informace o uživateli budou všem službám předávány bez potřeby dalšího souhlasu.

Uvedené informace je nutno potvrdit zeleným tlačítkem „Potvrdit„. Pokud uživatel odmítne předání informací červeným tlačítkem „Odmítnout„, nedojde k přihlášení k požadované službě.

Výše uvedená volba je na straně Informačního systému UK uložena do databáze. Ústav výpočetní techniky UK plánuje zprovoznění služby, která umožní souhlas s předáváním informací odvolat.

souhlas2

Další informace a aktuality naleznete na stránce CAS UK. V případě problémů kontaktujte Poradnu.