Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Knihovny UK

Ústřední knihovna a knihovny jednotlivých fakult tvoří společně Knihovnu UK. Ústřední knihovna  není klasickou knihovnou, ale centrálním pracovištěm pro oblast knihovnicko-informačního servisu na UK a centrálním metodickým pracovištěm. Provozuje celouniverzitní knihovnicko-informační systémy, jako je např. knihovní katalog, centrální repozitář, discovery systém atd. V Ústřední knihovně je také umístěno Centrum e-learningu. Fondy Ústřední knihovny jsou umístěny v depozitáři v Lešeticích. Standardní knihovnické služby poskytují knihovny jednotlivých fakult a součástí. Knihovny UK jsou členem AKVŠ. Některé knihovny UK jsou institucionálními členy SKIP.

Pro studenty a zaměstnance UK

Interní uživatelé (studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy) mohou využívat služeb jednotlivých knihoven s platným průkazem studenta nebo zaměstnance UK, který slouží mimo jiné také jako průkaz uživatele knihovny. Průkazy lze získat ve Výdejních centrech UK.

Pro externí uživatele

Externí uživatelé (studenti a zaměstnanci ostatních škol i široká veřejnost) se mohou stát registrovanými uživateli, pokud si pořídí Průkaz externího uživatele služeb UK a s ním se zaregistrují do kterékoliv z knihoven UK. Externímu uživateli, který požaduje pouze konkrétní knihovní jednotku, doporučujeme využití MVS (meziknihovní výpůjční služby), o kterou je třeba požádat prostřednictvím odborné nebo veřejné knihovny, v níž je uživatel registrovaným čtenářem (např. obecní knihovna, městská knihovna apod.).

Centrální katalog UK

Pro vyhledávání dokumentů ve fondech jednotlivých knihoven slouží Centrální katalog UK, který je souborným katalogem knihoven fakult a součástí Univerzity Karlovy.

Knihovní řád UK

Provoz knihoven na UK upravuje Knihovní řád UK a výpůjční řády knihoven na jednotlivých fakultách a součástech.

Knihovna UK v kostce

 • počet el. zdrojů: 193
 • počet titulů e-knih: 286 377
 • počet titulů e-časopisů: 130 539
 • počet titulů tištěných knih: 1 260 000
 • počet titulů tištěných časopisů: 4 700
 • počet exemplářů tištěných knih: 2 205 000
 • celková velikost fondu tištěných dokumentů: 4 716 000
 • roční přírůstek ve fondu tištěných dokumentů: 75 000
 • počet registrovaných čtenářů: 77 000
 • počet míst ve studovnách: 217
 • počet zaměstnanců: 248
 • čísla, fakta statistiky UK