Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Knihovna UK úvod

Knihovna UK je tvořena Ústřední knihovnou a knihovnami jednotlivých fakult a součástí.

Ústřední knihovna není klasickou knihovnou, ale centrálním pracovištěm pro oblast knihovnicko-informačního servisu na UK.  Standardní knihovnické služby poskytují knihovny jednotlivých fakult a součástí.

Knihovny UK jsou členem AKVŠ. Některé knihovny UK jsou institucionálními členy SKIP.

Pro studenty a zaměstnance UK

Interní uživatelé (studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy) mohou využívat služeb jednotlivých knihoven s platným průkazem studenta nebo zaměstnance UK, který slouží mimo jiné také jako průkaz uživatele knihovny. Průkazy lze získat ve Výdejních centrech UK. S platným průkazem je možné se elektronicky zaregistrovat do všech knihoven UK.

Pro externí uživatele

Externí uživatelé (studenti a zaměstnanci ostatních škol i široká veřejnost) mohou využívat služeb jednotlivých knihoven s platným průkazem externího uživatele služeb,  který slouží mimo jiné také jako průkaz uživatele knihovny. Průkazy lze získat ve Výdejních centrech UK. S platným průkazem je možné se elektronicky zaregistrovat do všech knihoven UK.

Externímu uživateli, který požaduje pouze konkrétní knihovní jednotku, doporučujeme využití MVS (meziknihovní výpůjční služby), o kterou je třeba požádat prostřednictvím odborné nebo veřejné knihovny, v níž je uživatel registrovaným čtenářem.

Centrální vyhledávací služba UKAŽ

K prohledávání většiny elektronických informačních zdrojů, tištěného fondu knihoven UK a digitalizovaných sbírek UK slouží centrální vyhledávací služba UKAŽ.

Knihovní řád UK

Provoz knihoven na UK upravuje Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy (viz Dokumenty) a provozní řády knihoven na jednotlivých fakultách a součástech.