Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

O Turnitinu / About

Aplikace Turnitin slouží k poskytování zpětné vazby studentům, k výcviku akademického psaní a prevenci plagiátorství. Turnitin umožňuje porovnávat obsah akademických prací s širokou databází dokumentů zahrnujících kromě volně dostupných webů také licencované zdroje a repozitáře závěrečných prací.

Přihlásit do Turnitinu

The Turnitin app is used to provide feedback to students, train academic writing and prevent plagiarism. Turnitin allows you to compare the content of academic papers against a wide database of documents including, in addition to freely available websites, licensed sources and thesis repositories.

Log in to Turnitin

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na svého fakultního koordinátora, na Helpdesk centrální podpory nebo na email turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz.

If you have any questions, please contact the Helpdesk.

Návody (CZ)