Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Školení

Centrální podpora systému pravidelně pořádá školení základní a pokročilé práce se systémem Turnitin. 

Aktuální vypsané termíny naleznete v aktualitách. Na školení je možno se přihlásit prostřednictvím vzdělávacího portálu Univerzity Karlovy. Podrobný návod v případě problémů s přihlášením najdete zde.

V případě zájmu o individuální školení kontaktujte centrální podporu prostřednictvím Helpdesku nebo na emailu turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz.

Školení I: Základní práce se systémem Turnitin (90 minut)

Anotace: Školení se zaměřuje nejen na základní ovládání aplikace, jejíž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací v Turnitinu a dosavadními zkušenostmi s tímto systémem na Univerzitě Karlově.

V případě zájmu o praktické vyzkoušení aplikace přímo v průběhu semináře je možné si přinést svůj vlastní notebook nebo tablet, pro základní seznámení to však není nezbytné. Zařízení musí mít zajištěno bezdrátový přístup k Internetu, např. prostřednictvím sítě Eduroam nebo vlastního mobilního připojení. Pro přihlášení do aplikace jsou potřebné přístupové údaje do CAS.

Školení Ia: Základní práce se systémem Turnitin pro neakademické pracovníky (90 minut)

Školení se zaměřuje nejen na základní ovládání uživatelské aplikace ke kontrole plagiarismu u jednotlivých prací i k hromadné kontrole většího množství prací, ale i na její implementaci do SIS a na aspekty metodické a na souvislost s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy.

V případě zájmu o praktické vyzkoušení aplikace přímo v průběhu semináře je možné si přinést svůj vlastní notebook nebo tablet, pro základní seznámení to však není nezbytné. Zařízení musí mít zajištěno bezdrátový přístup k Internetu, např. prostřednictvím sítě Eduroam nebo vlastního mobilního připojení. Pro přihlášení do aplikace jsou potřebné přístupové údaje do CAS.

Školení II: Pokročilá práce se systémem Turnitin (90 minut)

Tato aplikace pro elektronické odevzdávání a hodnocení obsahu seminárních a závěrečných prací slouží na předních světových univerzitách k poskytování zpětné vazby studentům, výcviku akademického psaní a prevenci plagiátorství. Aplikace Turnitin umožňuje velmi jednoduše porovnávat obsah akademických prací s velkou databází dokumentů zahrnujících kromě volně dostupných webů také licencované zdroje a repozitáře závěrečných prací.

Školení se zaměřuje na praktické aspekty používání aplikace ve výuce studentů a je určeno pro stávající uživatele Turnitinu, zejména z řad akademických pracovníků, kteří ho již delší dobu aktivně používají ve svých aktivitách, Obsahem semináře bude práce s pokročilými druhy úkolů, integrace s virtuálním vzdělávacím prostředím Moodle i seznámení s nově přidanými funkcemi. Za tímto účelem se počítá s aktivním zapojením účastníků, bez nichž nelze příslušné předvést.

Setkání se uskuteční v počítačové učebně, je ale možné pracovat také na vlastním přineseném zařízení (preferovaný je hlavně notebook, ale práce s tabletem je také možná) s připojením k Internetu (v učebně je dostupný Eduroam, je ale třeba ho mít nastavený již před začátkem kurzu). Minimální počet účastníků z řad akademických pracovníků je osm zájemců. Případné neuskutečnění kurzu bude spolu s náhradním datem oznámeno nejpozději týden před jeho plánovaným konáním.