Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Projekty

Projekty aktuálně řešené Ústřední knihovnou

Název projektu Program Výzva Zahájeno
Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově OP JAK   9/2023
Transformace pro VŠ na UK CRP NPO_UK_MSMT 6/2022
Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) OP Z 03_15_025 1/2020
Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích CRP MSMT-12222/2019-3 1/2020
Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy OP VVV 02_18_054 1/2020
ERDF pro VŠ II – VRR OP VVV 02_18_057 1/2019
Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů: jak správně vytvářet a využívat volně dostupné studijní materiály TL   1/2019

Minulé projekty řešené Ústřední knihovnou

Název projektu Program Zahájeno Ukončeno
LR1312 Integrovaný přístup k EIZ pro vybrané exaktní obory a psychologii (IPEP) IZV 2013 2017
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR OP VVV 2017 2019
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – MRR OP VVV 2017 2019
Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu OP VVV 2017 2020
Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce OP VVV 2018 2022