Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)

Informace o projektu

Registrační číslo projektu: 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089

Název projektu: 

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)

Stav projektu:

Projekt ve fyzické realizaci

Datum zahájení: 1. 1. 2020

Předpokládané datum dokončení: 31. 12. 2022

Celkový rozpočet projektu: 49 985 900 Kč

Stručný popis projektu

Projekt spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zajistit pro efektivní spolupráci jednotlivých aktérů a institucí ve zdravotnictví jednoznačnou interpretaci sdílených informací. Jasná definice a přesně stanovené pojmy a jejich zařazení v rámci ontologických systémů na úrovni aktuálního vědeckého poznání je nutné pro úspěšnou elektronizaci informačních toků a pro zajištění interoperability mezi jednotlivými subjekty jak v místní rovině (rodina-pacient-poskytovatel zdravotních služeb) tak v rovině mezinárodní spolupráce.


Webové stránky projektu: https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas–projekty&prid=23

Webové stránky Národního centra: https://www.uzis.cz/ncmnk