Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů

Ústřední knihovna spolupracuje na projektu Centra pro otázky životního prostředí

Informace o projektu

Identifikační kód projektu: 

TL02000013

Název projektu: 

Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů: jak správně vytvářet a využívat volně dostupné studijní materiály

Stav projektu:

Projekt ve fyzické realizaci

Datum zahájení: 1. 1. 2019

Předpokládané datum dokončení: 30. 6. 2021

Stručný popis projektu

Projekt spolufinancován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem projektu je vytvoření a) certifikované metodiky, která bude představovat metodický nástroj pro vytváření otevřených vzdělávacích zdrojů vhodných pro vysokoškolské studium. Dále pak vytvoření metodického portálu, který shrne metodické poznatky pro vytváření OER prostřednictvím série materiálů na dané téma (texty, video, obrázky) a poskytne také interaktivní prostor pro diskuzi uživatelů, popř. tvorbu jejich OER. Na základě metodických poznatků vznikne také volně dostupný online kurz (tzv. MOOC) určený pro pracovníky Univerzity Karlovy i širokou veřejnost, který posílí znalosti a kompetence v oblasti tvorby a využívání online zdrojů. Metodický portál a online kurz budou dostupné i po skončení projektu s cílem podporovat kritické posuzování zdrojů jakožto obranu proti dezinformacím.

Výstupy projektu:


Webové stránky projektu: COŽP