Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Depozitář Lešetice

Archivní a depozitní středisko Lešetice spravuje fond bývalého ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, který obsahuje zejména společenskovědní literaturu v konečném součtu 380 000 svazků knih a časopisů. Značnou část studijního fondu tvoří literatura o mezinárodním dělnickém a komunistickém hnutí, součástí je též část bývalé Masarykovy knihovny, čítající přibližně 25 000 položek a tzv. prohibita získaná v období cenzury.

Svým uživatelům nabízí knihovna především rešeršní služby a meziknihovní výpůjční službu (MVS). Více informací o službě MVS naleznete na samostatné stránce.

V současnosti se v knihovně provádí retrokatalogizace fondu, přispívá se svým podílem k tvorbě Centrálního katalogu UK, Souborného katalogu ČR a Databáze národních autorit ČR. Provádí se též ochrana a konzervace fondu.