Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Repozitáře

Digitální repozitáře Univerzity Karlovy a Digitální knihovna Kramerius UK slouží jako prostor pro uložení a zpřístupnění digitálních a digitalizovaných dokumentů, které Univerzita Karlova (dále jen UK) vlastní. Jedná se o dokumenty vytvořené studenty, akademickými pracovníky, vědci a zaměstnanci s afiliací k UK. Cílem repozitářů je zejména poskytování přístupu k informacím obsažených ve výše uvedených dokumentech. Obsah repozitářů a Digitální knihovny Kramerius je zpřístupňován v souladu s autorským právem, dalšími relevantními zákony a interní politikou Univerzity Karlovy.

Provozované repozitáře a digitální knihovny a jejich obsah

Níže uvedené informace slouží pro obecné seznámení s provozovanými systémy pro uložení a zpřístupnění digitalizovaných a tzv. born-digital dokumentů a jejich obsahem.

 • Repozitář publikační činnosti UK (https://publications.cuni.cz)
 • Digitální repozitář UK (https://dspace.cuni.cz)
  • obsah repozitáře tvoří:
   • elektronické vysokoškolské kvalifikační práce obhajované od roku 2006 do současnosti
   • vybrané digitalizované kvalifikační práce obhajované před rokem 2006
   • habilitační práce obhajované po 1. 3. 2017 (zpřístupnění se řídí se předpisy stanovenými v Opatření rektora č.72/2017)
   • články z časopisů Vydavatelství Filozofické fakulty UK vydávané v režimu open access
   • monografie vydávané Nakladatelstvím Karolinum, Vydavatelstvím Filozofické fakulty UK a Právnickou fakultou v režimu open access
   • digitalizované studijní materiály pro studenty se speciálními potřebami
   • Archiv plných textů České geografické bibliografie online
 • Digitální knihovna Kramerius (http://kramerius.cuni.cz)
  • obsah Digitální knihovny Kramerius UK tvoří:
   • digitalizované staré a vzácné tisky vytvořené v rámci digitalizačních projektů fakult a součástí Univerzity Karlovy, například:
    • mapy z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK
    • historické právní texte ze sbírek Právnické fakulty UK
   • digitalizovaná nedostatková studijní literatura ze sociálně-vědních a přírodovědných oborů
  • Tato digitální knihovna slouží také pro přístup k samostatným instalacím systému digitální knihovny Kramerius na dalších fakultách UK a jejich vlastnímu specifickému obsahu:
 • Digitální univerzitní repozitář (http://repozitar.cuni.cz)
  • obsah repozitáře tvoří:
   • sbírky digitalizovaných a digitálních dokumentů jednotlivých fakult a součástí Univerzity Karlovy, například:
    • Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK
    • Sbírka historických dokumentů Právnické fakulty UK
    • Knihovna významných osobností
    • Historické knihovní fondy Filozofické fakulty UK
    • Historické knihovní fondy Evangelické teologické fakulty UK
    • Certifikované metodiky UK
    • Historické dokumenty Archivu UK
    • Výstavy Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty UK
  • obsah tohoto repozitáře je kontinuálně přesouván z tohoto systému do Digitální knihovny UK nebo Digitálního repozitáře UK (dle typu obsahu) z důvodu ukončení jeho podpory ze strany dodavatele