Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Elektronické informační zdroje

Přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) dostupných na Univerzitě Karlově v Praze je uvedený v Portálu elektronických zdrojů (PEZ).

Prohledávání většiny EIZ (licencované EIZ, repozitáře, knihovní katalog) je možný v discovery službě UKAŽ.

Ústřední knihovna zpřístupňuje pro celou UK nebo jednotlivé fakulty celkem 30 EIZ pro vědu, výzkum a vzdělávání viz přehled EIZ a zajišťuje jejich funkčnost. Za správný chod ostatních EIZ jsou zodpovědny knihovny UK, které je předplácejí.

Ústřední knihovna je řešitelkou projektu LR1312 (IPEP), který zpřístupňuje UK 19 EIZ, viz stránky projektu.

Podpora EIZ poskytovaná Ústřední knihovnou ostatním knihovnám UK

 • evidence všech EIZ na UK
 • celouniverzitní statistické výstupy využívanosti EIZ
 • vyhodnocení trialů
 • analýzy pokrytí, překryvů EIZ
 • podpora PEZ
 • podpora Shibboleth
 • podpora EZ Proxy
 • podpora discovery služby UKAŽ
 • podpora linkovače SFX
 • podpora systému Aleph
 • podpora repozitářů, provozovaných ÚKUK
 • podpora v komunikaci s dodavateli EIZ – zjišťování licenčních podmínek, seznamy titulů apod.