Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Elektronické informační zdroje (EIZ)

Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají přístup k široké nabídce elektronických informačních zdrojů (zkráceně EIZ). Kromě přímého přístupu z počítačů v síti UK je možné k většině EIZ přistupovat také vzdáleně (po přihlášení). 

Centrální vyhledávač UKAŽ 

Díky centrálnímu vyhledávači UKAŽ (tzv. discovery service) můžete prohledávat na jednom místě jak tištěné dokumenty z fondů knihoven UK a kvalifikační práce UK, tak i většinu předplácených a volně dostupných EIZ a vybrané digitalizované dokumenty UK.

Více o službě naleznete na samostatné stránce

Portál elektronických zdrojů UK 

Přehled všech aktuálně dostupných předplácených online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih, ale i volně dostupných zdrojů a zkušebních přístupů nabízí Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy. Zdroje můžete procházet abecedně, dle fakulty/součásti či dle oborů.   

Více o službě naleznete zde

„CUNI“ tlačítko v databázích

Narazíte-li kdekoli na ikonu “CUNI”nebo odkaz s textem „CUNI link“, můžete na něj bez obav klikat. Tato služba Vám zjistí, jestli je na UK možné si přečíst celý text daného článku nebo knihy. Zobrazí Vám seznam odkazů, kde lze dokument otevřít v elektronické formě. Pokud mají knihovny UK dokument ve fondu také v tištěné formě, můžete zde zjistit, jestli je možné si ho půjčit nebo zadat požadavek. 

POZOR! K odkazům označeným poznámkou „Pouze pro/Only for“ se dostanete, jenom pokud jste z uvedené fakulty nebo součásti. Jestliže text pro UK v žádné formě dostupný není, po přihlášení se zobrazí odkaz na seznam knihoven na UK. Vyberte si tu svoji a napište, že máte o dokument zájem – knihovna ho může zakoupit, nebo jej pro vás získat v jiné knihovně v ČR i zahraničí.

Pravidla užívání zdrojů

EIZ jsou zpřístupňovány uživatelům v souladu s licenčními podmínkami a musí být využity výhradně k nekomerčním účelům pro výukové, studijní, vědecké, výzkumné účely a osobní potřebu. V případě porušení licenčních podmínek, například hromadným stahováním článků, může dojít k zablokování přístupu pro celou UK a k uplatnění sankcí vůči uživateli. 

Je povoleno: 

  • Prohlížení, ukládání, tisk dokumentů a výsledků vyhledávání pro výukové, studijní, vědecké, výzkumné účely a osobní potřebu. 

Je zakázáno:  

  • Systematické, automatické, hromadné stahování textů a dat  
  • Využívání zdrojů pro komerční účely (např. přeprodej článků)  
  • Zpřístupňování obsahu dalším osobám, ať už elektronicky nebo v tištěné podobě  
  • Odstraňování vodoznaku copyrightu   
  • Vytváření odvozených děl – včetně překladů – bez souhlasu vlastníka autorských práv  

Otázky, týkající se konkrétních licenčních podmínek, adresujte na admin-eiz@cuni.cz   

V případě, že dokument není na Univerzitě Karlově dostupný, může uživatel požádat o jeho zprostředkování meziknihovní výpůjční službou kteroukoli z fakultních knihoven Univerzity Karlovy.  

Financování zdrojů

Některé elektronické informační zdroje Univerzity Karlovy jsou financovány z projektu CzechElib. Tyto zdroje najdete na Portálu elektronických zdrojů označené příslušnou ikonou.

CzechELib