Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Příloha A – Povinné údaje

údaj popis dostupnost
jméno autora Příjmení, Jména Dostupný ze souboru práce.
afiliace autora Je možných několik variant:
  • autor je z některé fakulty či další součásti Univerzity Karlovy: “2. lékařská fakulta”
  • autor je z jiné univerzity: “Právnická fakulta, Masarykova Univerzita v Brně”
V návrhu/přihlášce k habilitačnímu řízení.
název práce (originální jazyk) text Dostupný ze souboru práce.
jazyk práce čeština, angličtina, apod. Dostupný ze souboru práce.
datum obhajoby Ve formátu RRRR-MM-DD, např. 2017-04-28. Vyplňuje se ovšem po částech v samostatných polích (rok, měsíc, den). Musí být určeno fakultou.
fakulta Např. “2. lékařská fakulta”, název vaší fakulty. V návrhu/přihlášce k habilitačnímu řízení.
obor habilitačního řízení Název oboru habilitačního řízení. V návrhu/přihlášce k habilitačnímu řízení.
jména tří oponentů Příjmení, Jména
jméno předsedy hab. komise Příjmení, Jména
jména dalších členů hab. komise Příjmení, Jména
Text práce Soubor ve formátu PDF/A. Odevzdává autor.
Text práce – komentář a seznam článků Soubor ve formátu PDF/A. Odevzdává autor.
Oponentské posudky Soubory ve formátu PDF či PDF/A. Zasílají oponenti habilitační práce. Pokud je posudek zaslán poštou, je nutné ho naskenovat. Pokud je zaslán elektronicky v jiném formátu (například DOC či DOCX), je nutné převést jej do PDF/A.
Zápis z vědecké rady fakulty na které byla práce obhajována Soubor ve formátu PDF či PDF/A.
Předchozí stránkaZápis z věd. rady Následující stránkaPříloha B