Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Nahrávání souborů práce

Nahrávání souborů

Klepnutím na tlačítko “Browse…” („Procházet…“) nebo “Choose File” („Vybrat soubor“) se dostanete na soubory ve svém počítači. Například text práce, příloha práce, posudky oponentů, zápis z vědecké rady a další. Zvolený soubor kliknutím označíte a kliknete kliknete na tlačítko „Open“ („Otevřít“). Soubor bude nahrán do formuláře.

Soubor je nutné opatřit popiskem, který je důležitý pro jednotnou podobu habilitačních prací v repozitáři. K tomu slouží pole „Popis souboru“, které musí být vyplněné jednou z následujících možností (dle typu souboru).

Varianty popisu nahraného souboru
 • Text práce
  • plný text práce odevzdaný autorem habilitační práce
  • může se také jednat o:
   • elektronickou verzi publikované monografie
   • elektronickou verzi souboru publikovaných článků
 • Text práce – komentář a seznam článků
  • tento soubor obsahuje:
   • komentář k souboru publikovaných článků
   • seznam publikovaných článků tvořících habilitační práci
  • fakulta je povinna tento soubor zveřejnit v případě, že habilitační práce je souborem publikovaných článků
 • Příloha práce
  • příloha práce v elektronické podobě, odevzdaná jako součást habilitační práce, ovšem mimo vlastní text práce
 • Oponentský posudek – příjmení oponenta
  • například:
   • Oponentský posudek – Nováková
   • Oponentský posudek – Odstrčil
   • Oponentský posudek – Kučera
 • Zápis z vědecké rady fakulty
 • Rozhodnutí o znepřístupnění části práce

Pro případný další typ vloženého souboru zvolte název dle povahy dokumentu.

Datum zpřístupnění – embargo

Pokud se na právě vkládaný dokument vztahuje jakýkoliv důvod k znepřístupnění, vložte sem první den, kdy dokument již nebude podléhat embargu. (Vysvětlení a důvod je v následující kolonce).

Pokud je právě vkládaný dokument vyloučen ze zveřejnění (jedná se o publikovanou monografii nebo soubor publikovaných článků), vložte datum embarga 1. 1. 9999.

Důvod nepřístupnosti

Důvodem k znepřístupnění muže být například. čekání na schválení patentu, dočasné vzdání se autorských práv ve prospěch časopisu či vydavatele, znepřístupnění přílohy hab.práce z důvodu nemožnosti použití anonimizovaných osobních údajů, vyloučení ze zveřejnění dle Čl. 10, odst. 10 OR 72/2017 a pod. Tyto údaje se vyplňují do pole Důvod.

Pokud je důvodem k nepřístupnosti vyloučení ze zveřejnění, vyplňte do pole Důvod „Soubor je ze zákona vyloučen ze zveřejnění„.

Vložení souboru do záznamu práce

Před vládáním souborů, prosím, důsledně zkontrolujte, že soubory oponentských posudků a výpisu z vědecké rady fakulty neobsahují podpisy. Podpisy je nutné odstranit.

Před vkládáním textu práce zkontrolujte, zda neobsahuje texty článků zatížených licencí vydavatele (často bývají v obsahu uvedeny jako publikované články či příloha). Pokud text práce obsahuje takovýto článek, je třeba od autora vyžádat verzi, kde je text článku nahrazen pouze jeho citací. Do repozitáře pak vložte obě verze. Plnou verzi s embargem (viz návod výše) a verzi bez textů článků volně.

Pro vložení nahraného souboru klikněte na tlačítko „Nahrát soubor a přidat další. Vložený soubor se zobrazí v seznamu vložených souborů.

Když budete hotovi s vkládáním jednotlivých souborů, klepněte na tlačítko “Další” a pokračujte čtvrtou částí formuláře.

Předchozí stránkaPopis hab. řízení Následující stránkaKontrola údajů