Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Lhůty pro zveřejnění habilitačních prací

Dle opatření rektora 72/2017 Čl.10 odst.2 musí být habilitační práce zpřístupněna nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby k nahlížení veřejnosti. Po obhajobě práce je elektronická verze habilitační práce zveřejněna prostřednictvím Digitálního repozitáře UK a ve veřejné části internetových stránek fakulty (například přidáním odkazu na elektronickou verzi habilitační práce vložené v Digitálním repozitáři UK), a to do 21. kalendářního dne ode dne obhajoby práce.
Předchozí stránkaPopisné údaje Následující stránkaZákladní ovládání