Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Příloha D – Tabulka popisných údajů ve formátu DublinCore (dc) s mapováním polí pro doporučené údaje

dc:název popis pole formát či ukázka zápisu jazyk (je-li vyžadován)
dc.title.translated přeložený název práce text
dc.subject klíčové slovo text Pro češtinu: cs_CZ Pro angličtinu en_US
uk.abstract.original abstrakt (originální jazyk) text
uk.abstract.cs abstrakt (česky) text Pro češtinu: cs_CZ
uk.abstract.en abstrakt (anglicky) text Pro angličinu: en_US
dc.publisher jméno vydavatele Univerzita Karlova
dc.date.issued rok vydání Ve formátu RRRR, např. 2017
dc.identifier.isbn ISBN (Mezinárodní standardní číslo knihy) 80-00-00096-2
Předchozí stránkaPříloha C