Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Uložení a zpřístupnění prací

 1. V Digitálním repozitáři UK jsou vytvářeny záznamy všech habilitačních prací, které jsou odevzdány k obhajobě.
  • pokud práce není vyloučena ze zveřejnění, jsou do repozitáře ukládány všechny povinné soubory habilitační práce:
   • plný text práce
   • přílohy práce
   • oponentské posudky
   • zápis z vědecké rady fakulty, na které byla práce obhajována
  • pokud je práce vyloučena ze zveřejnění, jsou do repozitáře vkládány soubory dle bodu 4) tohoto seznamu
 2. Práce určené pro vložení do repozitáře jsou odevzdávány elektronicky ve formátu PDF/A (viz návod na tvorbu PDF/A).
  • Textové přílohy jsou vkládány ve formátu PDF/A. Další textové dokumenty spojené s habilitační prací či habilitačním řízením jsou preferovány ve formátu PDF/A a přijmány i ve formátu PDF.
 3. V repozitáři jsou ukládány všechny habilitační práce odevzdané k obhajobě po 1.3.2017.
 4. Práce vyloučené ze zveřejnění dle opatření rektora č. 72/2017, Čl. 10, odstavce 10:
  • u prací, které jsou monografie vydané tiskem,
   • fakulta zajistí zveřejnění příslušných bibliografických údajů,
   • fakulta zajistí vložení elektronické verze práce (pokud je tato k dispozici) do repozitáře a znepřístupnit ji nastavením embarga
   • fakulta zajistí vložení dalších povinných souborů, které jsou uvedeny v této metodice.
  • u prací, které jsou souborem publikovaných článků,
   • fakulta zajistí vložení souboru publikovaných článků (pokud je tento k dispozici) do repozitáře a znepřístupní ho nastavením embarga,
   • fakulta zajistí vložení souboru s komentářem k tomuto souboru článků doplněného o seznam bibliografických citací v práci použitých článků (viz Opatření rektora č. 72/2017, Čl. 10, odstavec 10, bod b),
   • fakulta zajistí vložení dalších povinných souborů, které jsou uvedeny v této metodice.
 5. V případě, že je část habilitační práce označena jako neveřejná (například z důvodu možnosti zveřejnění citlivých osobních údajů osob uvedených v textu práce), je nutné:
  • vložit příslušnou část práce do repozitáře a znepřístupnit ji nastavením embarga,
  • nastavením embarga se rozumí nastavení data, do kdy má být část práce nepřístupná a uvedení důvodu nepřístupnosti práce,
  • vložit naskenovaný text rozhodnutí o znepřístupnění s uvedeným důvodem nepřístupnosti části práce a případně datem, do kdy je část práce nepřístupná jako samostatný soubor do záznamu práce v repozitáři, pokud je tento text rozhodnutí o znepřístupnění k dispozici.
Předchozí stránkaÚvod Následující stránkaPopisné údaje