Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Příloha B – Povinně-volitelné údaje

údaj   popis dostupnost
přeložený název Vyplňuje se, pokud je název práce česky nebo v jiném jazyce, ale v práci je uveden také její název přeložený do jiného jazyka. Např. “Proton interactions in…” Bývá dostupný v souboru práce.
klíčová slova Vyplňuje se v případě, že autor uvedl klíčová slova své práce. Např. svalová atrofie, brain tissue, … Dostupná například v abstraktu práce.
abstrakt (originální jazyk) Abstrakt v originálním jazyce práce, pokud je originální jazyk práce jiný než čeština či angličtina. Bývá součástí textu práce nebo samostatně, zpravidla bývá na začátku práce, před samotným textem.
abstrakt (česky) Abstrakt v originále psaný v češtině, nebo přeložený z originálního jazyka do češtiny. Bývá součástí textu práce nebo samostatně, zpravidla bývá na začátku práce, před samotným textem.
abstrakt (anglicky) Abstrakt v originále psaný v angličtině, nebo přeložený z originálního jazyka do angličtiny. Bývá součástí textu práce nebo samostatně, zpravidla bývá na začátku práce, před samotným textem.
vydavatel např. Univerzita Karlova Součástí monografie.
rok vydání Ve formátu RRRR  např. 2017. Součástí monografie.
ISBN Mezinárodní standardní číslo knihy, jednoznačný identifikátor. Například: 80-204-0105-9. Součástí monografie.
příloha práce Soubor v některém z povolených formátů (viz Čl. 5 OR 13/2017). Autor odevzdá samostatně.
rozhodnutí o znepřístupnění práce Soubor ve formátu PDF či PDF/A, ve kterém je děkanem či rektorem potvrzena nepřístupnost části práce (její vyloučení ze zveřejnění nad rámec Opatření rektora č. 13/2017). O nepřístupnosti části práce může rozhodnout děkan.
datum ukončení nepřístupnosti Datum ve formátu RRRR-MM-DD (např. 2017-08-25). O datu ukončení nepřístupnosti rozhodne děkan fakulty.
důvod nepřístupnosti Důvod nepřístupnosti uvedený v textu rozhodnutí o znepřístupnění práce, např. “Z důvodu ochrany osobních údajů respondentů dotazníkového šetření.” Důvod nepřístupnosti uvádí autor a měl by být součástí rozhodnutí o nepřístupnosti vydaného děkanem fakulty.
Předchozí stránkaPříloha B Následující stránkaPříloha D