Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Popis práce

Údaje o autorovi práce

První krok (v repozitáři označený jako „Popsat“) je v zásadě první stránkou celého formuláře pro vkládání habilitačních prací. V tomto kroku budete požádáni o vyplnění základních popisných údajů habilitační práce, jako je například její název, jméno jejího autora, apod.

Jméno autora

Jméno vložte bez titulů. Pokud má autor více křestních jmen, vypište je jako v ukázce.

Afiliace autora

Jako afiliaci autora uvádějte název univerzity a název fakulty, či jiné součásti univerzity, oddělené čárkou. Pokud má autor v afiliaci uvedenu ještě podřazenou složku (ústav, atd.), oddělte ji od předchozího také čárkou a vyplňte ji za jméno fakulty. Potvrďte vyplněnou afiliaci tlačítkem Přidat. Přidané afiliace se zobrazují v seznamu pod polem pro vložení afiliace. Příklad zápisu:

  • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
  • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biologie a lékařské genetiky
  • University of Cambridge, Faculty of Architecture and History of Art, Department of Architecture

Pokud má autor více afiliací, vyplňte všechny afiliace k Univerzitě Karlově. Vyplnění afiliací k jiným institucím (např. fakultní nemocnice) je dobrovolné.

Údaje o práci

Název práce

Vyplňte název práce v originálním jazyce práce. Název práce uvádějte vždy tak, jak je zapsán a na titulní straně práce či v přihlášce k habilitačnímu řízení. Pokud se tyto dva názvy neshodují, přednost má název práce uvedený v textu.

Přeložený název práce

Přeložený název práce vyplňujte pouze v případě, že jej autor uvádí jako součást titulní strany práce či jako součást přihlášky k habilitačnímu řízení. Pokud sám autor neuvedl přeloženou variantu názvu práce, nepřekládejte jej.

Jazyk práce

Vyberte jazyk práce z nabídky jazyků. Pokud jazyk práce nenaleznete v seznamu, vyberte položku Jiný.

Datum obhajoby práce

Datum obhajoby je povinný údaj, který by měl být v již v době vložení práce znám. Datum se skládá ze tří částí: roku, měsíce a dne. Všechny části vyplňte postupně, tak jak je naznačeno v ukázce. Rok obhajoby Zadejte rok obhajoby ve formátu RRRR – například 2017.

Měsíc obhajoby Vyberte měsíc obhajoby ze seznamu. Seznam měsíců je aktuálně dostupný pouze anglicky. Den obhajoby

Vyplňte den obhajoby. Jedná se o pořadové číslo dne v daném vybraném měsíci, proto vyplňte do tohoto pole vyplňte pouze celé číslo bez tečky.

Údaje o vydání práce

Tyto údaje vyplňte jen pokud je práce vydaná monografie.

Datum vydání

Datum vydání u vydané monografie vyplňte stejným způsobem, jako v případě data obhajoby práce. Informace o datu vydání jsou dostupné přímo v monografii. Pokud je jako datum vydání uveden pouze rok, vyplňte pouze rok vydání a ostatní pole nechte

Vydavatel

Vyplňte název vydavatele práce. Tato informace bývá uvedena přímo v monografii. Pokud tuto informaci nenaleznete, nechte pole prázdné.

ISBN

Vyplňte mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN), které bývá součástí monografie.

Další popisné údaje

Klíčová slova

Zadejte klíčová slova uvedená autorem, která umožní snadnější vyhledávání pro uživatele. Pokud autor neuvedl žádná klíčová slova, můžete toto pole nechat prázdné. Vložení klíčového slova (nebo sousloví) potvrdíte kliknutím na tlačítko Přidat. Vložená klíčová slova se zobrazí v seznamu pod tímto polem.

Abstrakty
  • Pokud je abstrakt dostupný v jiném než českém jazyce nebo anglickém jazyce, uveďte originální abstrakt. Jinak nechte toto pole prázdné.
  • Pokud je abstrakt dostupný v češtině (čeština je originálním jazykem práce, nebo je abstrakt přeložen do češtiny), uveďte tento abstrakt do pole “Abstrakt v češtině”.
  • Pokud je abstrakt dostupný v angličtině (angličtina je originální jazyk nebo je abstrakt přeložen do angličtiny), uveďte jej do pole “Abstrakt v angličtině”.

Pokud nejsou abstrakty k dispozici, neuvádějte v těchto polích nic.

Předchozí stránkaFormulář pro vkládání Následující stránkaPopis hab. řízení