Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Příloha C – Tabulka popisných údajů ve formátu DublinCore (dc) s mapováním polí pro povinné údaje

dc:název popis pole hodnota či ukázka zápisu hodnoty jazyk (je-li vyžadován)
dc. contributor. author jméno autora Příjmení, Jména
dc. contributor. referee jméno oponenta Příjmení, Jména
dc. description. faculty jméno fakulty 3.lékařská fakulta cs_CZ
dc. language jazyk práce Čeština cs_CZ
dcterms. dateAccepted datum obhajoby Ve formátu RRRR-MM-DD, např. 2017-04-28.
dc.title název práce text Pro češtinu: cs_CZ Pro angličtinu: en_US
thesis. degree. discipline obor habilitačního řízení Lékařská fyziologie a patofyziologie cs_CZ
uk. author. affiliation afiliace autora 3.lékařská fakulta cs_CZ
uk. habilitation-board. chairman jméno předsedy habilitační komise Příjmení, Jména
uk.habilitation-board.member jména dalších členů hab. komise Příjmení, Jména
 
Předchozí stránkaPříloha C Následující stránkaPříloha E