Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Zdroje pro CzechELib

          1. Stav k 31.1.2017

Od roku 2018 se bude zásadním způsobem měnit systém pořizování dotovaných EIZ. Vzniklo národní licenční centrum CzechELib při Národní technické knihovně (czechelib.cz). Toto centrum bude dotovat (dle příslibu z cca 60%) vybrané EIZ pro vědecko-výzkumné organizace v ČR a to první tři roky z evropského projektu a další dva roky ze státního rozpočtu (možná). UK se může ucházet o dotace v rámci CzechELib pouze jen jako jeden subjekt a to prostřednictvím ÚK UK, která má v CzechELib právo hlasovat o poptávaných EIZ za celou UK a následně tyto EIZ závazně objednat. Výběr EIZ pro dotaci Výběr EIZ pro dotaci má mít tři kola:
  • V prvním kole (do 31. 1. 2017) fakulty/součásti vyjadřují zájem o konkrétní EIZ z CzechELibem nabídnutých 226 EIZ a tyto informace z fakult/součástí shromažďuje ÚK UK. ÚK UK následně vyjádří zájem UK o vybrané zdroje v „hlasovacím systému“ CzechELibu (na zdroje, zařazené do CzechELibu lze nahlédnout na adrese hlasovani.czechelib.cz pod siglou ÚK UK – ABD162).
  • Ve druhém kole budou CzechElibem zjištěny ceny zvolených EIZ od dodavatelů (s ohledem na počty institucí, které se k danému EIZ přihlásí), bude vyjádřena velikost dotace a doplatek (který budou hradit jednotliví zájemci o EIZ).
  • Ve třetím kole se pak budou fakulty/součásti UK prostřednictvím ÚK UK závazně přihlašovat k odběru vybraných EIZ a tedy platbám doplatků.
Platby za EIZ CzechElib zajistí nákup EIZ pro UK a ÚK UK, jako subjekt zastupující UK, zajistí platbu doplatku za tyto EIZ. Tabulky

1. Tabulky s „páteřními zdroji ÚK UK a výběrem oborových zdrojů fakult pro jednotlivé roky 2018 – 2022

CzechELib souhrnná tabulka s FTE_2018 CzechELib souhrnná tabulka s FTE_2019 CzechELib souhrnná tabulka s FTE_2020 CzechELib souhrnná tabulka s FTE_2021 CzechELib souhrnná tabulka s FTE_2022

2. Souhrnná tabulka s vybranými zdroji včetně poznámek

CzechELib souhrn k 25_1_2017_s_poznamkami

3. Tabulka s odhadem cen páteřních EIZ, odhadem doplatku celkově a odhadem doplatku fakult

Páteřní zdroje – odhady

4. Tabulka simulující  rozdělení odhadu doplatku fakult na páteřní zdroje -při změně čísla v poli F24 se tabulka přepočítá podle podílu na celkovém FTE. Zde je k diskuzi úprava FTE u fakult, které nemají vůbec bakalářské obory

Doplatky fakult na páteřní zdroje – simulace rozložení  

       2. Materiál pro kolegium rektora (13.2.2017)

Porizovani_dotovanych_EIZ_prostrednictvim_CzechELibu_text Porizovani_dotovanych_EIZ_prostrednictvim_CzechElib_Priloha_1 Porizovani_dotovanych_EIZ_prostrednictvim_CzechELibu_Priloha_2 Porizovani_dotovanych_EIZ_prostrednictvim_CzechELibu_Priloha_3