Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Registrace/Registration

≈ Registrace/Registration

Aktuálně: Vzhledem k aktuálním opatřením týkajícím se covid-19 bylo rozhodnuto, že se konference bude konat hybridní formou. Prezenční účast za dodržení hygienických opatření bude standardně zpoplatněna registračním poplatkem, virtuální účast bude zdarma. Faktura bude vystavena až na základě reálné účasti a bude předána osobně či zaslána emailem. Splatnost faktury bude 14 dnů po zakončení konference.

Registrační poplatek zahrnuje/Registration fee includes:

 • účast na odborném programu/admission to the conference programme
 • občerstvení během dne, oběd/refreshment during coffee breaks, lunch
 • večerní program/social event

* Poplatek nezahrnuje pojištění účastníků. / The registration fee does not include participant’s insurance.

Základní vložné/Regular Fee 3000 CZK/115 EUR
Studentské vložné/Students Fee 500 CZK/20 EUR
Přednášející/Speakers zdarma/free
Online účast/Online attendance zdarma/free

Poznámka/Note: Cena včetně 21% DPH. Platba možná v CZK a EUR. Případné bankovní poplatky hradí plátce. / Registration fee includes 21% VAT. All payments could be made in EUR or CZK. All payments made by bank transfer have to be net of all bank charges. The payer pays the bank charges of their bank, and the beneficiary pays the charges of their bank, if any.

≈ Platba/Method of Payment

 • Jméno banky/Bank name: Česká spořitelna
 • Adresa/Bank adress: Václavské náměstí 16, Prague 1, Czech Republic, 110 00
 • Číslo účtu/Account number: 909909339
 • Kód banky/Bank code: 0800
 • Název účtu/Account name: Charles University
 • IBAN kód/IBAN no.: CZ09 0800 0000 0009 0990 9339
 • SWIFT kód/SWIFT/BIC: GIBACZPX
 • Variabilní symbol/Variable symbol: 790279
 • Účel platby/Payment details: jméno a příjmení účastníka / participant’s full name

 

≈ Registrační formulář/Registration Form

 

Odkaz na registraci/Link to registration: zde/here