Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Program/Program

Předběžný program / Preliminary program

Úterý/Tuesday 13.10.2020

10:00 – 12:00 online WORKSHOP: Ing. Jakub Řihák, Ing. Jan Mach Ph.D. / Používané antiplagiátorské systémy a nástroje a jejich integrace se studijními systémy a repozitáři na VŠ/Anti-plagiarism systems and their integration into the study system and repositories (vstup jen pro registrované)
13:00 – 13:20 Zahájení konference/Opening ceremony (Modrá posluchárna č. 140, Celetná 20, 2. patro) online přenos celého dne zde.
  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
13:20- 15:00 Sekce 1: Domácí pohledy na problematiku plagiátorství/Plagiarism from a national perspective / moderuje: Mgr. Petr Černikovský
  Mgr. Tomáš Foltýnek Ph.D. / MENDELU
  Mgr. Michal Bulant Ph.D. / MUNI
  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. /CUNI
  Giancarlo Lamberti / SK RVŠ
  Ing. Jan Mach Ph.D. / VŠE
15:00 – 15:30 Pauza / Coffee Break
15:30 – 17:00 Sekce 2: Evropská perspektiva neetického chování v akademickém prostředí/European perspective of unethical behavior in the academic community / moderují: MUDr. Josef Fontana, Mgr. Vratislav Kozák
15:30 – 16:15 Emilia Sercan, Ph.D. / University of Bucharest
16:15 – 17:00 Ansgar Schäfer-Blackstein / Universität Konstanz
17:00 – 18:00 Prezentace výstupů projektu CRP MSMT-12222/2019-3: Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích /CRP Project MSMT-12222/2019-3: results presentation
18:00  Společenský večer/Social event (Kavárna U Rotlevů, Kamzíková 4, Praha)

Středa/Wednesday 14.10.2020

09:00 – 10:00 WORKSHOP: PhDr. Irena Kozmanová Ph.D., Ing. Dita Henek Dlabolová / Dilemma Games (učebna C135, Celetná 20) ZRUŠENO!
10:00 Zahájení druhého dne (Modrá posluchárna č.140, Celetná 20, 2. patro)
10:00 – 11:30 Sekce 1: Právní aspekty neetického jednání v akademickém prostředí/Legal aspects of non ethical academic behaviour / moderuje Mgr. Tomáš Foltýnek Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Dana PRUDÍKOVÁ, Ph.D.
  JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. / NSS
  Mgr. Matěj Machů Ph.D. / CUNI
11:30 – 12:00 Ing. Veronika Králíková / MENDELU / Contract Cheating
12:00 – 13:00 Oběd / Lunch
13:00 – 14:00 Sekce 2: Akademické psaní v českém vysokém školství/Academic writing in Czech higher education / moderuje doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
  Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. / CUNI
  PhDr. Jan Květina Ph.D. / HIU AVČR
  doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. / NÚDZ
14:00 – 14:30 Mgr. Iveta Coufalová / CUNI / Originalita a plagiát v historické perspektivě/Originality and plagiarism from historical view ZRUŠENO!
14:30 – 15:00 Zakončení konference/Closing ceremony

Workshop Dilemma Games

Anotace: Akademického zločince – nejen plagiátora – si zpravidla představujeme jako někoho, kdo s a priori zlým úmyslem využívá mezery v systému a získává neoprávněnou výhodu na úkor ostatních. Je ale možné, že i on byl jednou idealistickým doktorandem? Kde je hranice, za níž už neexistuje cesty zpět a jak a proč ji člověk překročí? Dilemma game interaktivní metodou tematizuje zcela konkrétní situace akademické každodennosti a nutí účastníky promýšlet morální dilemata z nových perspektiv. Lze pomocí herních metod zvýšit obranyschopnost proti špatnému rozhodnutí?

Anotation: We often picture an academic villain – not just a plagiarist – as someone who, with a priori bad intents, exploits loopholes in the system and gains unfair advantages over others. But is it possible that this person was once an idealistic grad student? Where lies the border line beyond which there is no way back? How and why does one cross it? Dilemma game uses an interactive method to thematize very specific situations of academic everyday life and forces participants to think about moral dilemmas from new perspectives. Is it possible to use game methods to increase the defense against bad decisions?