Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Akce/Events

≈ Společenský večer / Social Event

13. 10. 2020 / 18:00 – 21:00 / Kavárna U Rotlevů (web)

Adresa: Kamzíková 542/4, 110 00 Praha 1, (mapa), GPS: 50.0864931N, 14.4228786E

  

≈ Workshop Dilemma Games

14. 10. 2020 / 9:00 – 10:00 / Učebna C135 

Adresa: Celetná 20, Praha 1  (mapa), GPS: 50.0870981N, 14.4241994E

Anotace: Akademického zločince – nejen plagiátora – si zpravidla představujeme jako někoho, kdo s a priori zlým úmyslem využívá mezery v systému a získává neoprávněnou výhodu na úkor ostatních. Je ale možné, že i on byl jednou idealistickým doktorandem? Kde je hranice, za níž už neexistuje cesty zpět a jak a proč ji člověk překročí? Dilemma game interaktivní metodou tematizuje zcela konkrétní situace akademické každodennosti a nutí účastníky promýšlet morální dilemata z nových perspektiv. Lze pomocí herních metod zvýšit obranyschopnost proti špatnému rozhodnutí?

Anotation: We often picture an academic villain – not just a plagiarist – as someone who, with a priori bad intents, exploits loopholes in the system and gains unfair advantages over others. But is it possible that this person was once an idealistic grad student? Where lies the border line beyond which there is no way back? How and why does one cross it? Dilemma game uses an interactive method to thematize very specific situations of academic everyday life and forces participants to think about moral dilemmas from new perspectives. Is it possible to use game methods to increase the defense against bad decisions?