Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Záznam/Record

⇒ Zahájení konference/Opening ceremony

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

⇒ Domácí pohledy na problematiku plagiátorství/Plagiarism from a national perspective

Mgr. Tomáš Foltýnek Ph.D. / MENDELU, Mgr. Michal Bulant Ph.D. / MUNI, prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. /CUNI, Giancarlo Lamberti / SK RVŠ, Ing. Jan Mach Ph.D. / VŠE

⇒ Evropská perspektiva neetického chování v akademickém prostředí/European perspective of unethical behavior in the academic community

Emilia Sercan, Ph.D. / University of Bucharest, Ansgar Schäfer-Blackstein / Universität Konstanz

⇒ Prezentace výstupů projektu CRP MSMT-12222/2019-3: Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích /CRP Project MSMT-12222/2019-3: results presentation

Mgr. Petr Černikovský, PhDr. Radka Římanová Ph.D.

⇒ Akademické psaní v českém vysokém školství/Academic writing in Czech higher education

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. / CUNI, PhDr. Jan Květina Ph.D. / HIU AVČR, doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. / NÚDZ