Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

RUV – Hudba

V segmentu Hudba uspělo za Univezitu Karlovu v Praze celkem 75 výsledků. Níže uvádíme příklady těch nejúspěšnějších.

Symfonia in honorem Jacobi Trautzli

Foto koncert - Zást ra 3Vokálně-instrumentální skladba Autoři:  PhDr. Leona Saláková, Ph.D.; UK/PaedF/Katedra hudební výchovy,  Mgr. Jan Zástěra; UK/PaedF/Katedra hudební výchovy Závažnost (význam): A – originální umělecké dílo nebo výkon zásadního a objevného významu Velikost: K – realizace partitury díla nad 30′  

Doktorand na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty plk. Mgr. Jan Zástěra zkomponoval pětivětou cyklickou skladbu s názvem Symfonia in honorem Jacobi Trautzli. Dílo vzniklo na počest hudebního skladatele Jakoba Trautzla (1749-1834), mnicha cisterciáckého kláštera v Oseku a autora mnoha hodnotných skladeb. Světová premiéra proběhla 27. září 2013 v 18.00 hod. v katedrále sv. Víta, v rámci IX. ročníku koncertního cyklu Hudba Pražského hradu. Účinkovala Hudba Hradní stráže a Policie ČR, spojené sbory Podkrušnohoří, řídil autor – Jan Zástěra.

Pezzo concertante per corno solo

Skladba pro sólový nástroj Autor: Doc. Mgr. Eduard Douša, PhD.; UK/FF/ Závažnost (význam): C – nové umělecké dílo nebo výkon inspirovaně rozvíjející současné vývojové trendy Velikost: M – realizace partitury díla v rozsahu 5-15′

Povinná skladba pro mezinárodní interpretační soutěž Pražského jara 2013.

 CD Hymni adventuales

Snímek obrazovky 2015-03-10 v 11.10.35Interpretace – dirigování orchestru/sboru Autor: MgA. Mgr. Marek , PhD.; UK/PaedF/Katedra hudební výchovy
Závažnost (význam): B – nové umělecké dílo nebo výkon přinášející významná nová řešení Velikost: L – dirigování CD/rozhlasové/audio-vizuální nahrávky v rozsahu nad 40′

Nahrávka a opakované provedení nových adventních vokálních a vokálně-instrumentálních skladeb objednaných souborem Piccolo coro & Piccola orchestra (Teml, Thuri, Kopecká, Koronthály).

Ohlasy

Pavel Trojan: Pohádka

Interpretace – dirigování orchestru/sboru Autor: MgA. Mgr. Marek , PhD.; UK/PaedF/Katedra hudební výchovy Závažnost (význam): B – nové umělecké dílo nebo výkon přinášející významná nová řešení Velikost: L – dirigování v rozsahu nad 40′

Nastudování sborových partů s operním sborem a jejich realizace při premiéře a reprízách opery Pohádka P. Trojana. Dirigování ansámblu na scéně.

Ohlasy