Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Významná témata EU pro rok 2015

Lotyšské předsednictví

  • startuje lotyšské předsednictví (leden až červen 2015)

  • zaměří se na konkurenceschopnost a na vztahy se sousedy

Předsednictví v Radě EU se 1. ledna 2015 ujalo historicky prvně Lotyšsko. Mezi jeho hlavní priority patří konkurenceschopnost, digitální ekonomika a posílení pozice EU ve světě. Zaměřit se chce hlavně na schválení Junckerova investičního balíčku, ze kterého může těžit i Česko, především v podobě investic do rozvoje energetické, dopravní a digitální infrastruktury. Pod vlivem nové zahraničněpolitické situace hodlá Lotyšsko klást důraz na úpravy politiky sousedství. Zaměří se ale také na jednání o transatlantické obchodní dohodě TTIP

Stránky lotyšského předsednictví (Twitter: @eu2015lv)

Junckerova Komise na návštěvě Rigy

 

2015: Evropský rok pro rozvoj

„Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost“, tak zní motto Evropského roku pro rozvoj 2015. Hlavní prioritou bude lepší informovanost široké veřejnosti nejen v rámci EU, ale také mimo ni, o roli EU jako největšího dárce rozvojové pomoci ve světě. Řada osvětových a vzdělávacích projektů proběhne také na území České republiky, kde budou finance z evropského rozpočtu, dosahující až 150 000 EUR, (4,1 mil. Kč) přerozdělovány Českou rozvojovou agenturou. Stránky Evropského roku pro rozvoj