Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Provoz knihoven UK během nouzového stavu

For English click here

V souvislosti s rozhodnutím rektora UK k současné situaci ohledně koronaviru a ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN Ústřední knihovna sděluje, že rozhodnutí o uzavření či omezení provozu jednotlivých dílčích knihoven a studoven UK v dalších dnech je v kompetenci vedení daných fakult a součástí.

S ohledem na nastalou situaci byly všem uživatelům v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 15. května 2020 včetně. V době od 11. března do 15. května 2020 nebude nabíhat zpozdné.

Všechny knihovny UK nyní poskytují zejména online referenční služby, radí a pomáhají s vyhledáváním odborné literatury a na některých fakultách/součástech jsou intenzivně zapojené do podpory e-learningu.

Bližší informace o provozu a aktuálně nabízených službách naleznete na stránkách jednotlivých knihoven fakult/součástí.

Aktuality. Post.