Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Školení MS Teams / MS Teams Training

Všem zájemcům z řad akademické obce Univerzity Karlovy nabízíme online školení, které Vás seznámí s dalším nástrojem, který je možné využít  pro zajištění výuky distanční formou. Webinář proběhne v češtině i v angličtině.

To everyone interested from the academic community of Charles University, we offer an online training introducing yet another tool that can be used to provide distance learning. The webinar will be held in Czech and English.


Microsoft Teams webinář pro potřeby distanční výuky na Univerzitě Karlově

Jazyk webináře: čeština

Termín: středa 18. 3. 2020 ve 13 h

Popis: V rámci webináře Vám tým pro školství společnosti Microsoft představí možnosti nástroje Microsoft Teams pro aktuální potřeby distanční výuky. Hlavní zaměření webináře:

  • Jak získat přístup k aplikaci Microsoft Teams a jak se přihlásit?
  • Potřeby synchronní výuky – jak provozovat přednášky pro větší počet studentů?
  • Potřeby asynchronní výuky – možnosti založení týmu, sdílení dokumentů, zadávání úkolů

Přihlašování přes Vzdělávací portál UK (viz Návod k přihlášení) nebo napište na moodle-help@ruk.cuni.cz.

Jak se připojit: Připojte se pomocí níže uvedeného odkazu:

Join Microsoft Teams Meeting

+420 234 710 484   Czech Republic, Prague (Toll)

Conference ID: 531 452 596#


Microsoft Teams webinar for distant learning at Charles University

Language: English

Date: Thursday, March 19, 2020 at 1 p.m. CET

About webinar: Microsoft team for education will introduce the Microsoft Teams application for the current needs of distant learning. The primary focus of the webinar will be:

  • How to get access to the Microsoft Teams app and how to sign in?
  • The needs of synchronous learning – how to run lectures for a higher number of students?
  • The needs of asynchronous learning – the options of setting up a team, sharing documents, assigning homework/papers 

You can enrol at educational portal of Charles University (see Sign-in Instructions) or via e-mail: moodle-help@ruk.cuni.cz.

How to connect: Connect via the link below:

Join Microsoft Teams Meeting

+420 234 710 484   Czech Republic, Prague (Toll)

Conference ID: 618 325 626#

E-learning, Vzdělávání and tagged , . Post.