Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

16.1.2017_Požadavek na případné opravy Opatření rektora

Vážená paní vedoucí odboru, vážený pane vedoucí odboru, vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, v příloze zasílám přehled všech dosud platných opatření rektora s vyznačením gescí odborů rektorátu, popř. dalších součástí, v rámci jejichž kompetence byla jednotlivá opatření rektora připravena (předem se omlouvám, pokud jsme se u některého opatření „netrefili“). V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a nové vnitřní předpisy univerzity, které byly registrovány MŠMT, je potřeba provést revizi opatření rektora. V této souvislosti Vás prosím o posouzení těch opatření rektora, které spadají do Vaší gesce, a návrh dalšího postupu z následujících hledisek : 1)      opatření rektora je v souladu s novými právními předpisy i s vnitřními předpisy univerzity a není v současné době ani jiný důvod ke změně nebo zrušení opatření – navrhuje se opatření ponechat beze změny 2)      opatření rektora nebo jeho část je v rozporu s novými právními předpisy nebo s vnitřními předpisy univerzity, popř. existuje jiný důvod ke změně nebo vydání nového opatření – navrhuje se  připravit dílčí změnu opatření nebo návrh nového opatření 3)      opatření rektora již ztratilo smysl a není třeba jej nahradit novým opatřením – navrhuje se opatření bez náhrady zrušit. Návrhy dalšího postupu k jednotlivým opatřením mi zašlete, prosím, e-mailem nebo písemně nejpozději do 20. ledna 2017. S pozdravem Jan Wagner Příloha