Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Založení kurzů v Moodle

Moodle UK pro výuku a Moodle UK – další vzdělávání

žádost na založení kurzu

O bezplatné založení a provoz kurzu v systému Moodle UK pro výuku mohou žádat pouze učitelé a studenti doktorského studia UK. Moodle UK – další vzdělávání slouží k založení kurzu na UK mimo výuku. V případě zájmu o založení kurzu v těchto systémech vyplňte a odešlete elektronickou žádost, na základě které bude kurz nejpozději do 48 hodin vytvořen.

Moodle UK – hostování kurzů

pro žádost o hostování kurzu/ů na UK nám prosím napište na adresu: moodle-host@ruk.cuni.cz

Moodle UK – hostování kurzů je určen pro provozování kurzů jednak pořádaných univerzitou nebo vyučujícími z UK pro subjekty mimo UK, nebo pro kurzy jiných institucí. Pro provozování kurzů v systému Moodle UK – hostování kurzů platí Ceník pro komerční využití Moodle.

Moodle – Mefanet

žádost na založení kurzu Moodle – Mefanet

V případě zájmu o provoz kurzu v tomto systému vyplňte a odešlete elektronickou žádost, na základě které bude zpravidla do 48 hodin kurz vytvořen.
Nejste-li členem akademické obce Univerzity Karlovy, zřízení kurzu v tomto systému můžete požádat na e-mailu: moodle-host@ruk.cuni.cz