Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Pravidla pro tvorbu kurzů v LMS Moodle UK podpořené z projektů Evropské unie

 

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce
Registrační číslo ESF projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

 

Pravidla pro  tvorbu kurzů v LMS Moodle UK podpořené z projektů Evropské unie

 

 • Vydala: Ústřední knihovna UK
 • Zpracovaly: Korhoňová, Mašatová
 • Publikováno: 12. září 2018
 • Kontakt: Oddělení e-learningu ÚK

 

 • Povinná a nepovinná publicita projektu EU. Na hlavní stránce Kurzu podpořeného z projektů EU, tj. EU zaplatila tvůrci (autorovi) za vznik kurzu, bude uvedena povinná propagace projektu: logo, název a registrační číslo projektu viz. Obrázek č.1. Návod jak vložit do kurzu logo. 

 • Uvedení licencí Creative Commons. Pokud je e-learningový kurz vytvořen v rámci projektu EU, je povinnost dílo projektu zpřístupnit veřejnosti pod veřejnou licencí Creative Commons. Autor kurzu si může vybrat mezi variantou CC – BY (uveďte původ) nebo CY – BY – SA (uveďte původ a zachovejte licenci). Na hlavní stránce kurzu musí být uvedena zvolená licence ve formě ikon nebo doplněné textem: Toto dílo podléhá licenci Creative Commons  4.0 mezinárodní licence. Více o Creative Commons licencích naleznete na stránkách: https://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/.

Návod jak vložit licence Creative Commons v Moodle naleznete zde.

 • Doložení účastníků projektu. V projektu je nutné doložit účastníky, kteří se kurzu zúčastnili. Tato povinnost lze splnit print screenem seznamu účastníků v položce: Účastníci viz. Obrázek 2 a 3. Doložení účastníků 

 • Archivace kurzů. U každého kurzu lze nastavit začátek a ukončení zpřístupnění kurzu. Po uplynutí této doby bude přesunut do archivu a dostupný na vyžádání v Centru pro podporu e-learningu v ÚKUK. Viz Obrázek č. 4 Doba platnosti kurzu
 • Povinné nastavení přístupu pro hosta včetně MŠMT kontrol. Autor kurzu dotovaného z projektu EU je povinnen nastavit kurz přístupný pro hosta bez podmínky registrace. Takto bude zajištěna otevřenost kurzů a zároveň znepřístupnění obsahu, který není určen veřejnosti viz další bod.  Nastavení přístupu pro hosta je  znázorněno na obrázcích č. 5 a 6 

 

 • Znepřístupnění děl užitých v kurzu, u nichž nemáme licenci nebo by mohlo dojít k porušení autorských práv. Díla, která jsou využita v rámci kurzu např. scany knih nebo videa vytvořená mimo podporu projektu nesmí být veřejně dostupná.

Návod jak některé činnosti znepřístupnit v kurzu naleznete zde.

 • Vlastnictví kurzu a jeho úpravy. Vlastníkem konkrétního kurzu je osoba, která odeslala žádost o založení tohoto kurzu. Vlastník kurzu může do svého kurzu přidávat další osoby s rolí „učitel“. Správci Moodle Ústřední knihovny další učitele do kurzu nezapisují, pouze na výslovnou žádost vlastníka kurzu. V případě specifických situací mohou do kurzu zasáhnout správci Moodle, ale vždy na základě žádosti a posouzení vedení Ústřední knihovny. Doporučujeme ukládat s rolí „učitel“ minimálně 2 osoby z důvodu zastupitelnosti (např. vedoucí projektu, vedoucí pracoviště, apod.).