Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Školení: Jak na přesun výuky do online prostředí?

V souvislosti s rozhodnutím rektora Univerzity Karlovy v návaznosti na současnou situaci ohledně koronaviru nabízí Centrum pro podporu e-learningu pomoc s převedením výuky do online prostředí v Adobe Connect a do dalších e-learningových nástrojů UK.

K seznámení pedagogických a akademických pracovníků UK s nabízenými možnostmi Centrum připravilo následující online školení, která proběhnou formou webinářů.

Možnosti realizace online výuky v systému Adobe Connect

Termíny webinářů:

  • Pátek 13. 3., 10:00–12:00 hod.
  • Pátek 13. 3., 13:00–15:00 hod.
  • Pondělí 16. 3., 10:00–12:00 hod.
  • Pondělí 16. 3., 13:00–15:00 hod.

Registrace na webinář je možná přes Vzdělávací portál UK (viz Návod k přihlášení) nebo na e-mailu: moodle-help@ruk.cuni.cz.

Pro připojení k webináři je potřeba:

  1. mít předem nainstalovanou aplikaci Adobe Connect (Windows, Mac),
  2. přihlásit se v aplikaci svými univerzitními přihlašovacími údaji.

Moodle pro začátečníky

Termín webináře: Středa 18. 3., 10:00–12:00 hod.

Webinářová místnost: https://el.lf1.cuni.cz/moodle-zakladni-skoleni

Registrace na webinář možná na e-mailu moodle-help@ruk.cuni.cz.

Pro připojení k webináři je potřeba:

  1. mít předem nainstalovanou aplikaci Adobe Connect (Windows, Mac),
  2. přihlásit se v aplikaci svými univerzitními přihlašovacími údaji.

Webinar for English speaking academic staff

The E-learning Support Center offers an online webinar „How to implement online webinar in Adobe Connect“. The webinar will take place on Tuesday, March 17, 2020, from 11 a.m. to 1 p.m.

You can enrol at the Educational Portal of Charles University or via e-mail: moodle-help@ruk.cuni.cz.

Aktuality, E-learning. Post.