Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Pozvánka na online konferenci KlasifiKon 2021

Srdečně vás zveme na VI. ročník konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech a jejich použití v českém zdravotnictví. Speciálním tématem akce je Klasifikace zdravotnických intervencí kontra Seznam zdravotních výkonů.

Konference se koná ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 online v prostředí Microsoft Teams.

Doplňující informace, aktuální program a registrační formulář naleznete na stránkách konference: https://klasifikon.uzis.cz.

Organizátory konference jsou:

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 1. LF UK, Ústřední knihovna UK, 2. LF UK.

Kontaktní osoby:

Martina Pokorná
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
martina.pokorna@uzis.cz

Mgr. Kateřina Hanušová
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
katerina.hanusova@uzis.cz

MUDr. Miroslav Zvolský
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
miroslav.zvolsky@uzis.cz

Programový výbor:

  • MUDr. Petr Pokorný
  • Ing. Martin Zeman
  • doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.
  • prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
  • MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D.
  • MUDr. Miroslav Zvolský

Konference KlasifiKon 2021 je pořádána v rámci projektu NCMNK – Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089.

Aktuality, Vzdělávání. Post.