Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Ohlédnutí za OAWeek 2019 na UK

V týdnu od 21. do 25. října 2019 se uskutečnil 12. ročník celosvětové události Týden otevřeného přístupu / Open Access Week, která si klade za cíl zvýšit povědomí o otevřeném přístupu k vědeckým informacím mezi odbornou i laickou veřejností. Univerzita Karlova se i letos již popáté do této události zapojila.  

Program byl pomyslně zahájen v pondělí v Kampusu Hybernská promítáním filmu Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Swartze, který otevírá otázku bezpečnosti na internetu, vztahu technologií a občanských práv. Na tomtéž místě proběhl následující den workshop pro doktorandy nesoucí název Otevřený přístup – od teorie k publikační praxi, na kterém se účastníci seznámili se základními nástroji otevřeného přístupu a naučili se jak rozeznat predátorské časopisy. Na workshop navázala Mezioborová diskuze o open science (nejen) na UK s akademici ze tří fakult UK, kteří sami praktikují vědu otevřeně. Otevření na vlastní pěst, takový název nesla panelová diskuze, aby reflektovala skutečnost, že vědu mohou otevřeně dělat a leckdy dělají sami akademici bez ohledu na to, zda je nebo není tato praxe nařízena shora. Účastníky diskuse byli prof. Jaroslav Flegr (PřF UK), dr. Eva Lehečková (FF UK), dr. Pavel Straňák (MFF UK) a dr. Michal Křen (FF UK). Po oficiálním ukončení se diskuze neformálně přesunula do kampusové kavárny Hlína, kde dál probíhala živá debata akademiků a knihovníků na téma open science.     

V průběhu celého týdne se studenti a zaměstnanci UK mohli zúčastnit hned několika přednášek na různých fakultách na téma otevřeného přístupu a predátorských časopisů. Na 2. lékařské fakultě přednášel na téma “Podvodnická (predátorská) periodika – fenomén naší doby” PhDr. Kubeš, který se zabýval podstatou nekalých praktik predátorských časopisů. Největšímu zájmu se těšila přednáška v rámci tzv. ozvěn OAW19 na UK” v následujícím týdnu v Hradci Králové, které se zúčastnilo přibližně 50 osob z řad vědeckých pracovníků a doktorandů LF HK a FaF, včetně zástupců vedení LF HK 

Časově vytížení zájemci o otevřená témata měli letos poprvé možnost zúčastnit se Týdne otevřeného přístupu alespoň vzdáleně, a to prostřednictvím série online přednášek (OAWebinářů), které se věnovaly např. otázkám nakládání s výzkumnými daty, autorskoprávní problematice a otevřenému přístupu či open access a open research data povinností v projektech Horizontu 2020. Tento formát přednášek byl kladně přijat zejména studenty a akademiky z mimopražských fakult a bude zajisté využíván i do budoucna. 

Dále se po celý týden mohli studenti a zaměstnanci Lékařské fakulty v Plzni zastavit v knihovně a využít konzultačních dvouhodinovek k open access a ani letos nechyběly informační letáky, které jsou zájemcům dostupné ve fakultních knihovnách.  

Prohlédněte si celý program OAW 2019 na UK.

Aktuality, Open science and tagged , . Post.