Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Nově dostupná kolekce od Emerald Publishing

Až do 30.11. 2022 mají všichni studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy dočasně přístup ke kolekci e-knih z mnoha vědeckých disciplín na platformě Emerald. Platforma pokrývá různorodou škálu oborů jako například: Management, Cestovní ruch, Finance, Knihovnictví, Veřejná politika, Marketing, Hotelnictví, Životní prostředí, Kriminologie, Genderová studia, Umění, Diskriminace, Humanitní vědy a tak dále.

Tato rozsáhlá knižní kolekce je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu (EBA), což znamená, že uživatelé mají dostupnou celou kolekci knih na platformě Emerald a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Přímý/vzdálený přístup na platformu a další informace najdete na Portálu elektronických zdrojů UK.

Všechny e-knihy jsou také vyhledatelné v univerzitním vyhledávači UKAŽ


Nákup byl podpořen projektem ERDF pro VŠ II na UK – VRR
reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298

Aktuality, E-zdroje. Post.