Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Pozvání na vzdělávací akce k akademické integritě

Centrum celoživotního vzdělávání spolu s Ústřední knihovnou UK pořádají v říjnu 2019 vzdělávací akce na téma akademické integrity. Všechna setkání budou probíhat v anglickém jazyce.

For English scroll down.

 

Setkání s Lynne Cox, Director of Research Office at Imperial College, member of LERU special interest group for research integrity

Lynne Cox, vedoucí oddělení vědy na Imperial College v Londýně a členka special interest group for research integrity, LERU (The League of European Research Universities) se setká s fakultami UK, čímž vznikne unikátní možnost k diskuzi a výměně dobré praxe z oblasti akademické integrity.

Setkání se uskuteční 24. října 2019 od 10:00 v Malé Aule (1. patro budovy Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1).

Účast na semináři je bezplatná, zájemce prosíme o předchozí registraci.

Turnitin On Campus Event

Společnost Turnitin je poskytovatelem systému pro detekci plagiátů a rozvoj akademického psaní a zároveň se zasazuje o zvyšování povědomí o akademické integritě. On Campus Event je sérií přednášek následovaných otevřenou diskuzí na otázky z oblasti akademické integrity, plagiátorství a využití moderních technologií.

Uskuteční se 31. října 2019 od 9:00 do 14:00 ve Vlasteneckém sále (1. patro budovy Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1).

On Campus Event je příležitostí k diskuzi mezi akademiky a profesionály z předních českých vysokých škol s cílem podporovat a propagovat zásady a principy etického akademického chování.  

Účast na semináři je bezplatná, zájemce prosíme o předchozí registraci.


In October 2019, the Lifelong Learning Center and the Central Library of Charles University organize educational events on the topic of academic integrity. All events will be held in English.

 

Meeting with Lynne Cox, Director of Research Office at Imperial College in London and a member of the special interest group for research integrity of LERU (The League of European Research Universities)

Lynne Cox, who has long focused on academic and scientific integrity will meet CU faculties to provide a unique opportunity to discuss and exchange good practice in academic integrity.

The seminar will take place on 24.10.2019 at 10:00 (Malá Aula, Karolinum – 1st floor, Ovocný trh 560/5, Prague 1).

The registration to the seminar is free of charge.

Turnitin On Campus Event

Turnitin is a provider of a system for the detection of plagiarism and the development of academic writing skills while raising awareness of academic integrity. The On Campus Event is a series of lectures followed by an open discussion on academic integrity, plagiarism and the use of modern technology.

It will take place on 31.10.2019 from 9:00 until 14:00 (Vlastenecký sál, Karolinum – 1st floor, Ovocný trh 560/5, Prague 1).

The On Campus Event is an opportunity for discussion between academics and professionals from leading Czech universities in order to promote principles of ethical academic behavior. 

The registration to the seminar is free of charge.

 


Aktuality, E-learning, Vzdělávání. Post.