Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Open Access Week 2015

open access weeek

Knihovna UK se zapojuje do mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu ve dnech 19. – 25. října 2015.

Během Týdne otevřeného přístupu proběhne na Univerzitě Karlově několik akcí spojených s otevřeným přístupem.

Připoj se i ty!

Pondělí 19. října v 18:00 PedF, učebna č. R016 Promítání filmu: Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze
Úterý 20. října od 10:00 RUK – Modrá posluchárna (č.140) Otevřené přednášky
Středa

21.října

v 16:00

 

v 17:00

 

PF, týmová studovna

 

PřF, Krajinova posluchárna (B14)

 

Přednáška Elektronické informační zdroje na UK

Disputace o Open access

Čtvrtek 22. října 9:10 – 10:45 FF UK, týmová studovna Knihovny Jana Palacha Otevřené zdroje (nutná registrace, omezený počet míst)

Jaký význam má open access pro studenty?

Kompletní vzdělání: 

Otevřený přístup může zajistit studentům získat co nejlepší vzdělání a nejsou omezeni na výběr vědeckých časopisů na které má univerzita dostatek financí.

Pokud si to nemohou přečíst vaši vyučující, nemohou vás to ani naučit:

Pokud vyučující nemá přístup k nejnovějšímu výzkumu, nemá tak možnost zahrnout tyto nejnovější poznatky do výuky. Věda postupuje stále rychlejším tempem a je důležité, aby vyučující měli přístup k poslednímu výzkumu. Není přeci přístupné, aby vzdělání studentů bylo zastaralé dříve než dokončí předmět.

Zdroje pro seminárky, bakalářky a diplomky:

Určitě jste to už zažili, sbíráte zdroje pro svoji práci a potřebujete citovat odborný článek z recenzovaného časopisu. Nakonec zjistíte, že kousek článku z googlu, který se vám přesně hodí je z placeného zdroje a vaše knihovna do něj nemá předplatné. Možná by byl tento článek hlavním zdrojem, ale vy k němu nemáte přístup. Otevřený přístup toto změní. Už nebudete mít starosti jestli jste v síti univerzity nebo jestli má vaše knihovna předplatné. Otevření přístup to změní – pokud budete online, budete mít i přístup kdekoli na světě.

Ceny předplatného:

Většina odborných časopisů z různých oborů je schována za branami nakladatelů a za přístup k nim se platí. Nemalé částky vydají knihovny za přístup k těmto časopisům buď formou předplatného nebo formou jednorázových poplatků za stažení článku.Vzhledem k obrovským cenám za přístup  k časopisům si nemůže žádná vysoká škola na světě dovolit předplácet pro své uživatele všechny odborné informační zdroje, které potřebují.

Chceš zůstat odborníkem v oboru i po dokončení studia?

Mnoho absolventů univerzity ztrácí přístup k nejnovějším poznatkům spolu s absolutoriem a vypršením statutu studenta. Průkaz studenta byl také vstupenkou do knihovny a přístupem ke zdrojům. Bez zřízení průkazu externího uživatele se k odborným zdrojům univerzity už nedostanete.

Text volně přeložen z: Why Open Access? THE RIGHT TO RESEARCH COALITION. The Right to Research Coalition: Access to research is student right [online]. 2010 [cit. 2015-09-29]. Dostupné z: http://www.righttoresearch.org/learn/whyOA/index.shtml


Více informací o otevřeném přístupu naleznete na stránkách Ústřední knihovny UK.

Máte dotaz k Týdnu otevřeného přístupu? Napište nám.