Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Režim v knihovnách Univerzity Karlovy od 20. 4. 2020

Dle vládou vydaného harmonogramu uvolňování opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií se od 20. 4. 2020 opět zpřístupní v omezeném režimu knihovny UK. Konkrétní organizace práce knihoven podléhá rozhodnutí vedení dané fakulty/součásti. Bližší informace o podmínkách poskytování služeb naleznete na stránkách jednotlivých knihoven UK.

Ústřední knihovna doporučuje otevření knihoven UK pro vracení a půjčování knih ve zkráceném režimu. Student, který má v knihovnách UK vyrovnané závazky, si může rezervovat knihy předem prostřednictvím Centrálního katalogu UK. Jakmile pro něj budou knihy připraveny, bude vyzván e-mailem, aby si je v konkrétním termínu vyzvedl. Knihovny UK tak mohou regulovat počet studentů ve svých prostorách. Rezervace z řad veřejnosti nebudou v současné době akceptovány. Studenti, kteří mají neuhrazené poplatky, mohou vyrovnat – ve většině knihoven – závazky bankovním převodem. Díky jednotné registraci uživatelů knihoven UK si může student objednat publikace v libovolné knihovně UK.
Dne 15. 4. 2020 byla tato doporučení ÚK projednána s vedoucími pracovníky knihoven UK a nyní jsou připravovány podmínky pro realizaci omezeného provozu. Menší knihovny UK zavedou minimálně výpůjční služby na základě individuálních žádostí uživatelů.

Nadále platí, že byly všem uživatelům v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 15. května 2020 včetně. V době od 11. března do 15. května 2020 nebude nabíhat zpozdné.

Všechny knihovny UK dále také poskytují online referenční služby, radí a pomáhají s vyhledáváním odborné literatury a na některých fakultách/součástech jsou zapojené do podpory e-learningu.

Přehled knihoven UK, včetně odkazů na webové stránky, jsou k dispozici na webu Ústřední knihovny. Obecné dotazy lze směřovat na e-mailovou adresu ukn@ruk.cuni.cz.

Interní doporučení knihovnám UK

Pro manipulaci s knihami, které byly vráceny v době stavu nouze, je nutné vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, základem je čistá rouška a jednorázové rukavice, knihovníci by se neměli během této práce dotýkat obličeje. Knihovník provede pouze nutnou evidenci vrácení a kniha je uložena do regálu. Po ukončení manipulace s knihami, stejně jako v průběhu jiné práce, je nutné si řádně umýt ruce. Ochranné pomůcky je třeba sundávat tak, aby nedošlo ke kontaktu s exponovanou stranou, jednorázové pomůcky nepoužívat dvakrát a hodit je bezpečně do koše. Zaměstnanci by měli pravidelně dezinfikovat povrchy, jako jsou stolní desky, kliky a klávesnice PC desinfekcí na bázi alkoholu. Místnosti, kde dochází k manipulaci s knihami, by měly být pravidelně a vydatně větrány.​​ Knihy není nutné desinfikovat.

Aktuality and tagged . Post.