Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Pozvánka na online konferenci KlasifiKon 2020

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci KlasifiKon 2020, která se koná 2. prosince 2020 v čase 9:00–16:45 virtuálně v prostředí Microsoft Teams.

Hlavními tématy letošního pátého ročníku konference budou:

  • klasifikace a terminologie vzácných onemocnění,
  • implementace klasifikací v klinických informačních systémech.

Dále budou diskutovány například aktualizace českého překladu MKF, aktualizace MKN-10, příprava MKN-11, CZ-DRG 3.0 pro rok 2021 a přehledy v dalších oblastech.

Doplňující informace, aktuální program a registrační formulář naleznete na stránkách konference.

Hlavními organizátory akce jsou Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Registrace bude ukončena 27. listopadu 2020. Kapacita akce je 300 účastníků.


Kontaktní osoby:

Martina Pokorná /Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR/
martina.pokorna@uzis.cz

Ing. Eva Vaisová /Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR/
eva.vaisova@uzis.cz

MUDr. Miroslav Zvolský /Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR/
miroslav.zvolsky@uzis.cz

Programový výbor akce:

prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Bc. Anna Arellanesová

Ing. Martin Zeman, DMS

MUDr. Antonín Šípek, CSc.

MUDr. Miroslav Zvolský


Konference KlasifiKon 2020 je pořádána v rámci projektu NCMNK – Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089).

 

Vzdělávání. Post.