Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Averzivní demokracie

Rádi bychom upozornili na e-knihu Averzivní demokracie od Aletty J. Norval vydanou nakladatelstvím Karolinum a dostupnou na UK.

Události posledních desetiletí od pádů autoritářských režimů východní Evropy přes barevné revoluce, arabské jaro až po současnou krizi demokracie v etablovaných liberálních demokraciích západu oživily zájem o demokratickou teorii a praxi, o demokratickou tradici a o nově se objevující formy participace. Aletta J. Norval se ve své knize Averzivní demokracie zaměřuje právě na tuto souhru mezi dědictvím demokratické tradice a její inovací a nabízí nové pojetí vzniku a formování demokratických požadavků, vztahů mezi občany, demokratické subjektivity a imaginace.

E-zdroje | Tagged | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Averzivní demokracie |

Literární soutěž

Literární skupina, která působí v Mense ČR od r. 2014, pořádá již 3. ročník tématické literární soutěže v kategorii próza a poezie pro širokou veřejnost. Předchozích dvou ročníků se zúčastnilo několik desítek autorů, někteří se k nám vrací opakovaně. Soutěž je zvláštní v tom, že do hodnocení textů a výběru nejlepších prací zasahují sami čtenáři. Soutěže se mohou zúčastnit aktivně studenti, ale i zaměstnanci, a to jako soutěžící i jako hodnotitelé. Více na: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/    
Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Literární soutěž |

Obecná psychologie

Rádi bychom upozornili na e-knihu Obecná psychologie Marie Vágnerové vydanou nakladatelstvím Karolinum a dostupnou na UK.

Publikace se zabývá základními aspekty lidské psychiky. Vychází z vymezení obecné psychologie a jejího postavení v systému psychologických věd, uvádí i základní metody, které slouží k poznání a hodnocení jednotlivých psychických projevů a funkcí. Bere v úvahu, že lidská psychika má i svůj orgánový základ, který umožňuje její rozvoj a ovlivňuje způsob jejího fungování, jímž je mozek. Jedna z recenzí jednoznačně praví, že práce je „specifická především silným důrazem na biologický kontext psychologických procesů, jenž představuje jejich funkční bázi“.

Kniha klade nově důraz právě na uvedený orgánový základ psychiky, na proměny probíraných psychických funkcí v různých věkových obdobích a dále na přehledové charakteristiky rozmanitých koncepcí, uplatňujících se ve vztahu ke sledovaným tématům, aniž je přitom přerušována hlavní výkladová linie. Teoretické části se střídají s názornými a čtenářsky srozumitelnými příklady a jsou doplněny grafy a dalším dokumentačním obrazovým doprovodem. Víceméně samostatný oddíl tvoří rozsáhlý soupis psychologické literatury, kde může zájemce najít odkazy k psychologii obecné i k nejrůznějším oborovým odvětvím.

E-zdroje | Tagged | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obecná psychologie |

Rozhodování

Rádi bychom upozornili na e-knihu Rozhodování Františka Koukolíka vydanou nakladatelstvím Karolinum a dostupnou na UK.

Rozhodujeme esteticky, ekonomicky, právně, morálně, politicky, takticky a strategicky, sociálně i nábožensky. Rozhodujeme v nejistých situacích. Rozhodovat se musíme snad v každém vědomém okamžiku života. Záměrem nové publikace Františka Koukolíka je přiblížit přístupnou, esejistickou formou současný stav teorie rozhodování, která vychází z evoluční biologie, psychologie, ekonomie, neurovědy i filosofie. Děje se tak na základě vyhodnocení výsledků dlouhé řady oborových experimentů, významně podporovaných výhodou soudobé vědy v její možnosti sledovat, co se lidem v průběhu různých typů rozhodování „děje v hlavě“.

E-zdroje | Tagged | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhodování |

Pod pokličkou Beallových seznamů – shrnutí semináře

Na semináři Pod pokličkou Beallových seznamů, který se uskutečnil 2. 5. 2017, byla prezentována studie a interaktivní aplikace Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) pro vyhledávání predátorů.

Predátorské časopisy parazitují na myšlence open access, využívají placeného modelu a vyznačují se nekvalitním peer review procesem – ty nejhorší ho prakticky nedělají.

Web of Science je v boji s predátory dál než Scopus – ale ani on není zárukou kvality.

Jeffrey Beall v lednu 2017 ukončil provoz svého blogu, na kterém označoval predátorské časopisy a vydavatele. Důvod je zatím neznámý.

S Beallovými seznamy se na predátorech autoři převážně shodují, výjimku představují časopisy nakladatelství Frontiers a Impact journals (ty mohou být kvalitní).

Directory of Open Accesss Journals (DOAJ) indexuje množství OA časopisů, pokud od nich dostanou „zelené razítko“, dá se to považovat za určitou známku kvality – resp. naplnění formálních kritérií DOAJ.

Problém nejsou vyložení predátoři (kteří se dají při troše snahy poznat na první pohled) ale ti sofistikovaní, popř. časopisy v šedé zóně (kolísající mezi normálními a predátory).

Kromě klasických řešení jak bojovat s predátory (etická pravidla, vytváření seznamů, archivace recenzních posudků institucemi, odstranění kafemlejnku), mohou časopisy zveřejňovat průběh recenzního řízení i s posudky, (popř. rozšířit o interaktivní platformu s dikuzí, aby se do vědy dostaly prvky sociální sítě).

Bill and Melinda Gates Foundation chce založit vlastní platformu OA, která by podporovala dobrou praxi. Platformu zvažuje i Evropská komise pro Horizon 2020 (možná již tento rok).

Videozáznam semináře je zde.

Aktuality, Open science, Vzdělávání | Tagged , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pod pokličkou Beallových seznamů – shrnutí semináře |