Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Setkání fakultních koordinátorů

Centrální podpora Turnitinu zve všechny fakultní koordinátory na setkání, které proběhne v pondělí, 9. září 2019 od 10:00 ve Velké zasedací síni na RUK. 

E-learning | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Setkání fakultních koordinátorů |

Hledáme nové „open“ kolegy

Pozice je obsazena.

Staňte se součástí našeho týmu v Ústřední knihovně Univerzity Karlovy! Na rozvoj a podporu činností a nástrojů souvisejících s otevřenou vědou (zejména se správou a zpřístupňováním vědeckých dat) právě hledáme kolegu/kolegyni na pozici Procesní analytik a kurátor vědeckých dat UK.

Náplň práce

 • Implementuje, vyvíjí a zajišťuje provoz SW řešení pro institucionální repozitář pro vědecká data
 • Zajišťuje správu institucionálního repozitáře pro vědecká data a v něm uložených a zpřístupňovaných digitálních objektů
 • Technicky zajišťuje:
  • implementaci datové politiky Univerzity Karlovy (UK) v institucionálním repozitáři pro vědecká data dle pokynů manažera datové politiky UK
  • implementaci a provoz nástrojů pro management vědeckých dat dle pokynů manažera datové politiky UK
 • Zajišťuje technickou a metodickou podporu pro doktorandy, výzkumné pracovníky a fakultní koordinátory open access v oblastech:
  • tvorbě plánů managementu vědeckých dat pomocí nástrojů provozovaných na UK
  • správy vědeckých dat
  • popisu vědecký dat
  • uložení a sdílení vědeckých dat
 • Spolupracuje s manažerem datové politiky UK na procesních analýzách souvisejících s tvorbou a implementací datové politiky UK

Požadavky

 • Min. středoškolské vzdělání technického směru, vysokoškolské vzdělání informatického nebo knihovnického směru je výhodou
 • Pokročilá počítačová gramotnost:
  • pokročilá schopnost práce s nástroji kancelářského balíku MS Office (zejména MS Excel) nebo jejich open source ekvivalentů
  • pokročilá schopnost práce s některou z distribucí OS Linux (Fedora, Ubuntu, RHEL apod.)
  • základy programovacího jazyka Python, základy programovacího jazyka Java je výhodou
  • základy jazyka XML a XSLT
 • Analytické myšlení
 • Ochota učit se novým věcem a učit nové věci

Výhodou

 • Základní orientace v problematice publikování výsledků vědy a výzkumu
 • Základní orientace v problematice open data/science
 • Základní orientace v analytických technikách a statistických metodách

Nabízíme

 • Možnost dalšího vzdělávání v oblastech souvisejících s vědeckými daty (nástroje a jejich programování, formáty a metadata, interoperabilita)
  • Účast na konferencích a školeních souvisejících s výše uvedeným
 • Zajímavou práci v rychle se rozvíjející oblasti otevřených vědeckých dat
 • Možnost práce v mladém kolektivu v prostředí významné vzdělávací a vědecké instituce

Pracoviště: Ústřední knihovna, José Martího 2, Praha 6

Nástup možný ihned. Smlouva na dobu určitou do 30. 6. 2020, s perspektivou prodloužení.

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu barbora.hlinkova@ruk.cuni.cz. V předmětu e-mailu prosíme uveďte název pozice, o kterou se ucházíte.

 

 

Aktuality, Open science | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hledáme nové „open“ kolegy |

Konference Historické fondy Univerzity Karlovy

Odborná konference pro knihovníky a další zájemce o problematiku historických a sbírkových fondů akademických knihoven pořádaná pod záštitou Jeho Magnificence rektora Univerzity Karlovy  prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

Konferenci pořádá Univerzita Karlova – Ústřední knihovna a Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty spolu s Českou informační společností, z. s. a Národním muzeem.

Konference je určena knihovníkům, knihovědcům, archivářům Univerzity Karlovy a dalších akademických knihoven

Program konference

30. 10. 2019 – Karolinum – Malá aula, Ovocný trh 560/5, Praha 1

Registrace je uzavřena.

8:30 – 9:00

Prezence účastníků Ústřední  knihovna UK

9:00 – 10:20

Vymezení a logistika historického a sbírkového fondu knihoven

prezentace

PhDr. Richard Šípek, Ph.D.; PhDr. Petr Mašek

Národní muzeum 

Vymezení pojmu historický knižní fond z hlediska chronologického a typologického, problematika zákona o sbírkách č. 122/2000 Sb. Uchovávání historických a vzácných knižních fondů, zabezpečení klimatických a světelných podmínek v depozitáři. Revize knižního fondu (praktická a formální stránka). Stratifikace historického knižního fondu z hlediska historické a komerční hodnoty. Centrální evidence sbírek (CES).
10:30 – 12:00

Zpracování a katalogizace historického a sbírkového fondu knihoven

prezentace

PhDr. Richard Šípek, Ph.D.; PhDr. Petr Mašek

Národní muzeum 

Odborné a formální aspekty katalogizace historického knižního fondu. Struktura katalogizačního záznamu, bibliografický a exemplářový záznam. Transliterace a transkripce, datace, kolace, typografický popis a nejčastější grafické techniky výzdoby. Specifika exemplářového popisu (jedinečné znaky konkrétního svazku): vazba, defektnost, provenience. Struktura exemplářového záznamu (minimální a rozšířený záznam) ve formátu MARC 21 podle pravidel RDA.
12:30 – 13:50

Hmotná podstata a preventivní ochrana historického a sbírkového fondu

prezentace

PhDr. Jan Novotný

Národní muzeum 

Dokumentace hmotného stavu exemplářů – typologie, konstrukce a struktura knižní vazby, materiálové složení, ochranné a zdobné prvky. Narušení integrity historického artefaktu – převazby, opravy, estetické úpravy, druhy poškození a degradační faktory. Vymezení základních pojmů z oblasti restaurování a ochrany historických fondů – konzervace, preventivní péče, restaurátorská dokumentace a konzervátorské průzkumy. Správa exemplářů – podmínky uložení, manipulace a vystavování.

14:00 – 14:25

Standardy digitalizace a budování digitální knihovny Kramerius UK

prezentace

Ing. Milan Janíček; Eliška De Herdt

Univerzita Karlova

Stručná historie digitalizace na UK; motivace přechodu na systém Kramerius pro uživatelské zpřístupnění; služby nabízené ÚKUK – požadavky na kvalitu dat a metadat (standardy); postup zpracování od naskenování přes zpracování v systému ProArc po zveřejnění v systému Kramerius (a dál…)

14:30 – 15:00

Založení knihovědného oddělení ÚVI 1. LF UK: případová studie

prezentace

PhDr. Hana Skálová; PhDr. Ivánková Markéta, Ph.D.

Univerzita Karlova

Systematické odborné zpracování historických fondů začalo roku 2015 v návaznosti na generální revizi fondů 1. LF UK a VFN. Můžeme se tak podělit o zkušenosti od prvních kroků (např. získání institucionální podpory či zajištění personálního obsazení) po současný stav. Počáteční nedůvěru ke zpracování historických fondů – především obavy o přístup k dokumentům, strach z odcizení, bude-li jejich existence zveřejněna – se daří postupně eliminovat. Dnes je již jasná i smysluplnost péče o historické publikace.

 

Exkurze s výkladem
31. 10. 2019  Knihovna Národního muzea 10 – 12:00 Hmotná podstata a preventivní ochrana fondů PhDr. Richard Šípek, Ph.D.; PhDr. Jan Novotný  

 

 

 

 

Workshop II
5. 11. 2019 ÚVI 1.LF 13:00 – 16:00 Katalogizace historických fondů Univerzity Karlovy v CKIS PhDr. Ivánková Markéta, Ph.D.

pouze pro zaměstnance UK

 
12. 11. 2019 ÚVI 1.LF 13:00 – 16:00 Katalogizace historických fondů Univerzity Karlovy v CKIS PhDr. Ivánková Markéta, Ph.D.

pouze pro zaměstnance UK

 

 

Vzdělávání | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference Historické fondy Univerzity Karlovy |

Zkušební přístupu k modulu MyOrganization (InCites)

Univerzita Karlova má do 19. srpna 2019 zkušební přístup k modulu MyOrganization v rámci analytického nástroje InCites.

Pro testování tohoto modulu je třeba si vyžádat přístupové údaje, a to na mailu lucie.panchartek.sucha@ruk.cuni.cz.

Poté máte možnost využít administrátorského rozhraní MyOrganization (vpravo na liště), kde můžete do modulu nahrát svá data. V současnosti je v modulu nahraná celouniverzitní struktura pracovišť a zaměstnanců; pokud nemáte závažný důvod, nepřehrávejte je.

Analýza se provádí tak, jak jste doposud byli v InCites zvyklí, pouze se vybere „MyOrganization Dataset“ (viz screenshot).

Pokud by se s testováním objevil jakýkoli problém, ozvěte se nám na e-mail.

Pomocné materiály:

Aktuality, E-zdroje | Tagged , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkušební přístupu k modulu MyOrganization (InCites) |

Ohlasy na přednášky k didaktice e-learningu

V druhé půlce června 2019 zorganizovalo Centrum pro podporu e-learningu ÚK a Centrum celoživotního vzdělávání dvoudílný cyklus přednášek se společným tématem didaktika e-learningu. Nejprve byla v programu přednáška Dr. Rohlíkové s názvem Didaktika e-learningu a o týden později přednáška MUDr. D. Rajdla nazvána Tři zásady efektivního e-learningu. Prezentace jsou ke stažení na našich stránkách podpory.

O obě přednášky byl mezi akademiky poměrně velký zájem. Zelená posluchárna s kapacitou 40 osob byla téměř plně obsazena. Účastníkům obou přednášek jsme rozeslali zpětnovazební dotazníky, abychom získali jejich názor na obsah přednášek, relevanci pro jejich profesi a kvalitu organizace. Také jsme chtěli získat inspiraci a náměty pro témata akcí chystaných do budoucna.

Hodnocení atraktivity obsahu přednášky Dr. Rohlíkové se pohybovalo v rozsahu vynikající až dobrý, přičemž 85 % účastníků bylo názoru, že obsah byl přinejmenším velmi dobrý. Obsah druhé z přednášek shledalo 100 % účastníků jako přinejmenším velmi dobrý. Pro nás uspokojivé bylo hodnocení přednášek z hlediska relevance s praxí, jelikož více než 70 % účastníků hodnotilo obsah přednášek jako relevantní pro jejich práci. Ohlasy na úroveň organizace byli v obou případech velice pozitivní.

Ohlasy na přednášku Dr. Rohlíkové
Na přednášce Dr. Rohlíkové účastníci oceňovali, že jim poskytla výborný přehled, seznámení se současnými trendy, návod, jak tvořit online kurzy a přinesla konkrétní tipy pro výuku pomocí e-learningu. Mezi nedostatky se vyskytly připomínky, že přednáška byla příliš zaměřená na Moodle, příliš hutná a těžko srozumitelná pro začátečníky.

Ohlasy na přednášku MUDr. Rajdla
Tato přednáška byla publikem přijata také velmi pozitivně, téměř žádné připomínky k obsahu přednášky se nevyskytly. Vystoupení MUDr. Rajdla bylo hodnoceno jako dobře strukturované, velmi přínosné, podané poutavou formou s aktivním zapojením účastníků. Jeden z účastníků rovněž vyzdvihl, že Dr. Rajdl představil širokou škálu e-learningových nástrojů. V některých z názorů zazněla obava z velké technické náročnosti.


Z odpovědí publika obou proběhlých přednášek vyplývá, že největší zájem je o přednášky na tato témata:

 1. Jak oživit online kurz
 2. Specifika a nároky studenta 21. století
 3. Autorské právo a e-learning
 4. Webináře

Těmito názory se necháme inspirovat při pořádání dalších akcí.

E-learning, Vzdělávání | Tagged , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlasy na přednášky k didaktice e-learningu |