Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Nově dostupná kolekce 36 tisíc e-knih

Všichni studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají dočasně po dobu 6 měsíců přístup k více než 36 000 e-knih ze všech vědeckých disciplín na platformě Cambridge Core.

Rozsáhlá knižní kolekce je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé mají do 12. srpna 2019 dostupnou celou Cambridge FULL collection a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly. 

Přímý/vzdálený přístup do platformy Cambridge Core a další informace najdete na Portálu elektronických zdrojů UK.

Všechny e-knihy jsou také vyhledatelné v univerzitním vyhledávači UKAŽ a Portálu e-knih UK.

Materiály ke stažení:


Nákup byl podpořen projektem Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR (CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562).


E-zdroje and tagged , , . Post.